Aanmeldstop voor Engelstalige cliënten

Vanaf heden is er een tijdelijke aanmeldstop voor Engelstalige cliënten voor nog nader te bepalen tijd.
Aanleiding hiertoe is dat collega-instellingen momenteel geen Engelstalig aanmeldingen accepteren, de verwijsstroom van Engelstaligen zich vrijwel enkel op het NPI richt terwijl de zeer beperkte behandelcapaciteit binnen het NPI nog in opbouw is. Dit heeft een explosieve stijging van wachttijden tot gevolg