Basiscursus KPSP in april en mei 2021


Basiscursus KPSP

Leer de basis van KPSP-therapie kennen en pas deze toe in praktijk.

In april start er weer een nieuwe basiscursus KPSP. Deze cursus is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie en is een effectieve behandelmethode voor ambulante psychiatrische patiënten met een depressie.

 Theorie en praktijk
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden. Naast theorie ligt in de cursus nadruk op zelf oefenen door casusbesprekingen aan de hand van video- en audiotapes en het doen van rollenspellen. Wie de basiscursus heeft gevolgd, kan KPSP onder supervisie toepassen.

 Wanneer
Dinsdag 6 april
Dinsdag 20 april
Dinsdag 4 mei

Voor alle data geldt: van 13.00 tot 17.30 uur bij een digitale bijeenkomst (van 13.00 tot 19.00 uur bij een fysieke bijeeenkomst).

Locatie:
Hoogstwaarschijnlijk vindt de cursus plaats via  ZOOM.

Informatie
Kijk ook bij Verwijzers/NPI cursusaanbod
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten en andere praktische zaken kan worden opgevraagd via:

Annemarie.de.Blieck@npsai.nl

Opgeven tot uiterlijk 15 maart via dit email adres of via het Leerportaal