NPI cursusaanbod

Basiscursus KPSP

Het NPI biedt een gespecialiseerde 3-daagse cursus KPSP voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, gegeven door ervaren KPSP therapeuten. Leer de basis van KPSP therapie kennen zodat je deze kunt toepassen in de praktijk.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. De therapie is gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deel-theorieën:

  • drifttheorie
  • egopsychologie
  • objectrelatietheorie
  • zelfpsychologie
  • hechttheorie
  • primaire-liefdestheorie

De focus van de behandeling is gericht op de affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de cliënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS).

Werkzame behandelmethode bij depressie
Het is aangetoond dat KPSP een werkzame behandelmethode is voor ambulante psychiatrische patiënten met een depressie. De werkzaamheid van KPSP is op andere gebieden nog niet empirisch onderzocht maar er is geen reden te denken dat zij onwerkzaam zou zijn in andere gevallen van aan chronische stress gerelateerde, psychische aandoeningen.

Doelstelling basiscursus KPSP
Wie de basiscursus heeft gevolgd kan KPSP onder supervisie toepassen. De cursist selecteert zelf in zijn eigen werkomgeving cliënten die hij geschikt acht voor KPSP. Supervisie (individueel of in groepsverband) over de lopende cursus kan in overleg met de docenten geregeld worden. De cursus verleent toegang tot het desgewenst volgen van de verdiepingscursus KPSP. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Duur
De duur van de training is 6 weken en omvat 3 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden.

Scholing, supervisie en teamtraining

Scholing kan in verschillende vormen worden geboden; denk aan workshops/trainingen of gehele cursussen die in teamverband gegeven kunnen worden.

Bij intervisie staat centraal wat de intervisievraag van het team is. Deze wordt interactief geïnventariseerd. Vervolgens wordt aan de hand van een duidelijke structuur het probleem geordend en besproken, met als doel het team handvatten te geven om weer verder te kunnen.

Teamtraining wordt op aanvraag en op maat geboden