shape

Aanvullende behandelingen

Farmacotherapie

Farmacotherapie is mogelijk bij het NPI. Alhoewel we bij jeugdigen erg voorzichtig zijn met medicatie, kan het voorkomen dat angst- en/of depressieve symptomen zo op de voorgrond staan, dat medicatie toch overwogen moet worden. Een van onze kinder- en jeugdpsychiaters kan dat onderzoeken en medicatie voorschrijven, vooraf of aanvullend op een andere behandeling.

Werkwijze farmacotherapie
Farmacotherapie dient vooraf gegaan te worden door een psychiatrisch consult, waarbij de indicatie voor de therapie wordt gesteld. De therapie zelf is een behandelcontact, dat kan variëren van 20 tot 30 minuten, exclusief administratie. Tijdens de therapie spreken de psychiater en de jongeren regelmatig af, bij voorkeur eens per 3 maanden en tenminste een maal per jaar. Laboratorium- of lichamelijk onderzoek kan onderdeel zijn van de therapie.

Eventueel vervolgtraject
Indien de medicatie goed is ingesteld, en de problematiek van de cliënt dit toelaat, kan overdragen van het voorschrijven van de medicatie aan de huisarts worden overgedragen.

 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen.

Doel systeemtherapie
De klachten en problemen van kinderen en jongeren, hebben impact op hun relaties en vriendschappen, ofwel op hun systeem. Voor kinderen en adolescenten zijn de andere gezinsleden meestal de belangrijkste personen in hun dagelijks leven. Relaties tussen ouders/verzorgers en kinderen zijn vaak nog erg verweven met elkaar en hebben dus over en weer invloed op elkaar. Het doel van systeemtherapie is om als kind of jongere samen met de andere gezinsleden oplossingen te vinden voor gezinsfactoren die een beter functioneren in de weg staan.

Werkwijze
In de eerste twee sessies inventariseren we de problemen tussen jou en de leden van het gezin, en beoordelen we de mogelijkheden tot verandering.  Daarna is de behandeling gericht op het veranderen van de interactiepatronen. Dat doen we door middel van psycho-educatie en steunende/directieve interventies. In de laatste fase staat afronding centraal en het bestendigen van het behaalde resultaat.

Factsheet
Systeemtherapie

 

Ouderbegeleiding bij NPI

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren die in therapie zijn bij het NPI, of voor ouders die samen met een therapeut willen stilstaan bij aspecten waar ze in hun ouderschap moeite mee hebben of in vastlopen.

Doel ouderbegeleiding
Het doel van ouderbegeleiding is om jou en de therapeut over en weer te informeren over hoe het gaat met je kind en de behandeling. Jij bent voor jouw kind de belangrijkste opvoeder, dus jouw steun is belangrijk en noodzakelijk voor de ontwikkeling en behandeling van je kind. Je leert stil te staan bij de manier waarop je jouw ouderschap vormgeeft en hoe je daarmee de ontwikkeling van je kind meer ruimte kunt geven.

Werkwijze
Afhankelijk van de problematiek voer je gesprekken met de therapeut van je kind, of juist met een andere behandelaar die zich speciaal op jou richt. Hoe vaak dat nodig is, wordt afgesproken met de ouderbegeleider. De aandacht richt zich vooral op de relatie tussen jou en je kind of de jongere. Je kunt tijdens deze gesprekken vragen stellen over je kind en over de behandeling, maar ook over hoe je als ouder functioneert en over de problemen die je hierbij ervaart.