Farmacotherapie (jeugd)

Farmacotherapie is mogelijk bij het NPI. Alhoewel we bij jeugdigen erg voorzichtig zijn met medicatie, kan het voorkomen dat angst- en/of depressieve symptomen zo op de voorgrond staan, dat medicatie toch overwogen moet worden. Een van onze kinder- en jeugdpsychiaters kan dat onderzoeken en medicatie voorschrijven, vooraf of aanvullend op een andere behandeling.

Werkwijze farmacotherapie

Farmacotherapie dient vooraf gegaan te worden door een psychiatrisch consult, waarbij de indicatie voor de therapie wordt gesteld. De therapie zelf is een behandelcontact, dat kan variëren van 20 tot 30 minuten, exclusief administratie. Tijdens de therapie spreken de psychiater en de jongeren regelmatig af, bij voorkeur eens per 3 maanden en tenminste een maal per jaar. Laboratorium- of lichamelijk onderzoek kan onderdeel zijn van de therapie.

Eventueel vervolgtraject

Indien de medicatie goed is ingesteld, en de problematiek van de cliënt dit toelaat, kan overdragen van het voorschrijven van de medicatie aan de huisarts worden overgedragen.