Psychodynamische psychotherapie (jeugd)

Bij breed scala aan klachten: angst, depressie, somatisatie, identiteitsproblematiek. Psychodynamische psychotherapie is geschikt voor jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek die in hun leven steeds tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen. De jongere wordt gestimuleerd om te gaan begrijpen hoe het komt dat hij steeds in dezelfde patronen terechtkomt. Als duidelijk wordt wat de achtergrond en betekenis is van de actuele klachten, is de stap naar verandering beter te zetten. Deze psychotherapie is zowel mogelijk in individueel als groepsverband.

Doel

Het doel van psychodynamische psychotherapie is in eerste instantie een nieuw evenwicht te laten ontstaan van waaruit de ontwikkeling weer op gang kan komen, zodat de klachten duidelijk verminderen. Je gaat je binnenwereld beter begrijpen. Je voelt je innerlijk vrijer en komt steviger in de wereld te staan.

Werkwijze

De individuele psychoanalytische psychotherapie is een vaak relatief langdurige en ambulante psychoanalytische behandelvorm. De frequentie is meestal eenmaal per week. Tijdens de behandeling zit je tegenover de therapeut en praat je met je behandelaar over de onderwerpen die bepalend zijn voor je problemen. Bij kortdurende vormen treedt de behandelaar meer sturend op, richt zich op thema’s die bepalend zijn voor de problemen en gaat minder in op andere thema’s. Bij kinderen wordt gewerkt met zowel praten als spelen. Deze behandeling wordt bijna altijd gecombineerd met ouderbegeleiding. Met (oudere) adolescenten bekijken we in overleg of en hoe de ouders bij de behandeling betrokken kunnen worden. Tijdens de behandeling kan gewerkt worden met ondersteunende, inzichtgevende of mentaliserenbevorderende technieken. Duur: 6 maanden tot maximaal 3 jaar.

Bewezen effectief

De effectiviteit van psychodynamisch psychotherapie is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy, American Psychologist, 65, 98-109. Link naar het artikel.
  • Leichsenring F, Rabung S. Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. Br J Psychiatry. 2011 Jul;199(1):15-22. Link naar het artikel.
  • Town JM, Abbass A, Hardy G. Short-term psychodynamic psychotherapy for personality disorders: a critical review of randomized controlled trials. Journal of Personality Disorders. 2011;25(6):723-740. Link naar het artikel.