Behandelingen voor volwassenen

Het NPI biedt de volgende therapieën:

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) 
Schematherapie
Affect Fobie Therapie
Individuele psychotherapie 
Groepsgerichte psychotherapie 
Dagbehandeling
Blended behandelingen (combinatie van online en face-to-face sessies)

Bekijk hier twee interviews met oud-cliënten van het NPI.

Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

 • Samenwerking met de behandelaar
  Een goede werkrelatie met je behandelaar is de basis van alle gesprekken bij het NPI. Dat betekent dat je vertrouwen hebt in je behandelaar en het gevoel hebt dat je met hem of haar samen aan je problemen kunt werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar juist voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak al zo veel tegenslagen in relaties en samenwerking met anderen hebben ervaren, is dat vaak niet het geval. Wij zullen je daarom ook geregeld vragen hoe je de gesprekken ervaart en je helpen gelijk iets te bespreken als je in de samenwerking met je therapeut iets dwars zit.
 • Doorzettingsvermogen en motivatie
  Het is nodig te accepteren dat het soms een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden, zeker als de problemen al lang bestaan of erg hardnekkig zijn. Zowel de behandelaren als je zelf hebben daarbij doorzettingsvermogen nodig om goed te begrijpen waar je klachten vandaan komen en om tot een duurzame verandering te komen.
 • Nadenken over het waarom van je klachten
  Voor een behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Het beste resultaat ontstaat als je meer inzicht krijgt in waar de klachten vandaan komen. Je behandelaar zal je daarbij uiteraard helpen, maar het is belangrijk dat je jezelf ook gemotiveerd voelt om hiermee aan de slag te gaan.

Episodisch behandelen

De laatste jaren is het perspectief op het ziektebeloop en de aanpak van persoonlijkheidsstoornissen aan het veranderen. Veel patiënten profiteren van een eenmalig behandeltraject, al zijn nog niet alle klachten verdwenen. Anderen vallen zo nu en dan terug en doen dan een beroep op hulp. Een persoonlijkheidsstoornis heeft nu eenmaal diepgewortelde patronen die bij tegenslag weer de kop op kunnen steken. De aanpak wordt daarom meer op maat gesneden en er wordt meer rekening gehouden met het gegeven dat er soms een terugval is of dat problemen hardnekkig blijven.
Het NPI zet zich voortdurend in om deze nieuwste wetenschappelijke inzichten vorm te geven en vertaalt deze naar een aanpassing van het behandelaanbod. Hoe ziet deze eruit?

 • Het aanbod werd reeds verbreed van alleen curatief naar het GIT-PD programma waarin ook care en herstel een belangrijke plaats hebben.
 • Werk, dagbesteding en vertrouwen binnen het maatschappelijk functioneren krijgen meer aandacht, onder meer in samenwerking met Roads en door toeleiding naar sociaal maatschappelijke zorg.
 • In alle behandelingen is er focus op terugvalpreventie en self-management.
 • Episodische behandeling voor patiënten met een tijdelijke terugval of met een chronisch ziektebeloop. Hiermee wordt bedoeld dat er op indicatie gebruik gemaakt kan worden van vijf boostersessies na een terugval.