Mentaliseren Bevorderende Therapie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is ontworpen voor de behandeling van cliënten die het moeilijk vinden om te gaan met intieme relaties of onveilige situaties. Zij reageren met woedebuien, controleverlies, middelengebruik, zelfbeschadiging en dergelijke. Ze kunnen het vermogen verliezen om zich beweegredenen te kunnen voorstellen achter gedragingen en uitingen van anderen en zichzelf. Dit gebeurt onder stress en in relaties met anderen. Het kan leiden tot agressie, paniek, dissociatie, middelenmisbruik, zelfbeschadiging en suïcidaliteit, wat weer een hoge lijdensdruk geeft voor betrokkene en omgeving.

Het NPI biedt verschillende vormen van Mentaliseren Bevorderende Therapie. Oplopend in de mate van intensiviteit zijn dit: MBT Ambulant, MBT Intensief het het 3-daagse MBT programma.

Doel

Het doel van MBT is dat je ontdekt hoe je over jezelf en anderen denkt, wat je daarbij voelt en hoe dat je reacties op anderen bepaalt. Andere bijkomende doelen zijn natuurlijk ook vermindering van zelfdestructief gedrag, verbeteren van sociaal functioneren en de afhankelijkheid van opnamen verminderen. Dit wordt aangevuld met je eigen behandeldoelen.

Duur, frequentie en vorm

MBT Ambulant
De therapie bestaat uit 1,5 uur per week groepspsychotherapie en 45 minuten individuele therapie, zo nodig met een medicatiecontact. De behandeling duurt maximaal 18 maanden.

MBT Intensief
De therapie bestaat uit 2 x per week 1,5 uur groepspsychotherapie, 45 minuten individuele therapie, eens per twee weken structurerende begeleidingsgesprekken zo nodig met een medicatiecontact. De behandeling duurt maximaal 18 maanden.

MBT 3 dagen
In de driedaagse deeltijdbehandeling neem je deel aan een vast therapieprogramma dat bestaat uit diverse groepstherapieën zoals psychotherapie, creatieve therapie en cognitieve therapie. Daarnaast heb je wekelijks psychotherapiegesprekken en structurerende begeleidingsgesprekken. De behandeling duurt maximaal 18 maanden.

Werkwijze

In alle therapieonderdelen wordt vanuit het mentaliserende model gewerkt. Het vermogen om te mentaliseren kan op latere leeftijd onder de juiste therapeutische omstandigheden nog wel in belangrijke mate ontwikkeld worden, waardoor eerder genoemde symptomen en gedragingen sterk zullen afnemen. Om de mentaliserende vermogens te bevorderen richten behandelaars zich vanuit een niet-wetende en gelijkwaardige houding met name op wat er in het hier en nu tussen cliënt en hulpverlener afspeelt, waarbij er in de therapeutische relatie gewerkt wordt.

Bewezen effectief

De effectiviteit van MBT is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Jorgensen C.R., Freund C., Boye R., Jordet H., Andersen D., Kjolbye M. Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: a randomized trial. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013;127(4):305-317. Link naar het artikel.
  • Bateman A, Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 2009 Dec; 166(12):1355-1364. Link naar het artikel.
  • Bateman A, Fonagy P. 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: mentalization-based treatment versus treatment as usual. Am J Psychiatry. 2008 May;165(5):631-638. Link naar het artikel.

Ervaring van een client

“MBT heeft mij voornamelijk geholpen om de woede en angst behoorlijk te verminderen. Ik kan mezelf en ook anderen beter gaan leren begrijpen waardoor ik me niet meer zo chronisch eenzaam voel. Het lukt al aardig om bevriend met mezelf te zijn. Waardoor ik ook vriendelijker naar anderen kan zijn. De leegte die ik altijd had is weg. Als er een terugslag is in mijn leven, duurt het niet meer zo lang om er weer uit te komen. En een hele groot plus is dat ik nuchter blijf met mijn verslavingen.”