Psychotherapie

Psychotherapie richt zich op de symptomen en klachten en enkele levensgebieden van de cliënt waar zich problemen voordoen, zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Het NPI biedt kortdurende en langerdurende therapie aan.

Doel

De therapie richt zich op verbetering van de klachten, herstel van sociaal functioneren, beter leren omgaan met gevoelens en anders tegen jezelf en anderen aankijken.

Werkwijze

In veel gevallen nemen de therapeut en je een afgebakend probleemgebied als centraal thema of focus van de behandeling. Bijvoorbeeld: je meldt je met somberheid, spanningen of  angsten. Deze klachten hangen samen met een perfectionistische inslag. De behandeling zou dan worden gericht op deze klachten en de perfectionistische inslag.

Behandelingen

Kortdurend
Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie (KPSP)
Affect Fobie Therapie (AFT)

Langerdurend
– Individuele psychodynamische psychotherapie
Schemagerichte therapie
– Transference Focused Psychotherapy
– Mentalisation Bevorderende Therapie (MBT) ambulant