Mentaliseren Bevorderende Therapie

Mentaliseren Bevorderende Groepspsychotherapie (MBT) is ontworpen voor de behandeling van cliënten die het moeilijk vinden om te gaan met intieme relaties of onveilige situaties. Zij reageren met woedebuien, controleverlies, middelengebruik, zelfbeschadiging en dergelijke. Ze kunnen het vermogen verliezen om zich beweegredenen te kunnen voorstellen achter gedragingen en uitingen van anderen en zichzelf. Dit gebeurt onder stress en in relaties met anderen. Het kan leiden tot agressie, paniek, dissociatie, middelenmisbruik, zelfbeschadiging en suïcidaliteit, wat weer een hoge lijdensdruk geeft voor betrokkene en omgeving.

Het NPI biedt twee verschillende vormen van Mentaliseren Bevorderende Therapie aan. Oplopend in de mate van intensiviteit zijn dit: MBT Ambulant en MBT Ambulant Intensief.

MBT Ambulant

De therapie bestaat uit 1,5 uur per week groepspsychotherapie en 45 minuten individuele therapie, zo nodig met een medicatiecontact. De behandeling duurt maximaal 18 maanden.

MBT Ambulant Intensief

De therapie bestaat uit 2 x per week 1,5 uur groepspsychotherapie, wekelijks 45 minuten individuele therapie en eens per twee weken structurerende begeleidingsgesprekken. Daarnaast zijn er op indicatie gesprekken met de psychiater van het team. De behandeling bestaat uit drie fases, een commitmentfase van ongeveer 3 maanden, een intensieve fase van 12 maanden, gevolgd door een uitstroomfase van 6-12 maanden.