Schematherapie

Schematherapie is geschikt voor mensen met matig tot ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Je hebt last van vastgeroeste overtuigingen en gedachtes (schema’s) over jezelf. Dit belemmert je op meerdere terreinen.  Het NPI biedt schematherapie individueel of in de groep (kortdurend en langdurend) aan.

Doel

Schematherapie is gericht op klachtenvermindering en op het adequaat omgaan met belemmerende overtuigingen, emoties en gedragingen. De therapie verbetert de vaardigheden om hiermee om te gaan, daagt de belemmerende overtuigingen uit en verandert het gedragspatroon.

Duur, frequentie en vorm

Kortdurende groepstherapie
De kortdurende groepstherapie bestaat uit 20 wekelijkse groepssessies van twee uur. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur aan huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten. De behandeling duurt maximaal 6 maanden.

Schemagerichte groepspsychotherapie
Deze groepstherapie bestaat uit wekelijkse groepssessies van twee uur. Daarnaast besteed je ongeveer 1 uur per week aan huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten. De behandeling duurt 1,5 jaar.

Intensieve schemagerichte groepspsychotherapie
Deze groepstherapie bestaat uit een combinatie van wekelijkse groepssessies van 1,5 uur en individuele therapiegesprekken. De behandeling duurt 2 jaar.

Individuele therapie
De individuele therapie bestaat uit wekelijkse sessies. Daarnaast besteed je ongeveer 1 uur per week aan huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten. De behandeling duurt maximaal 1,5 jaar.

Blended therapie
Blended schematherapie bestaat in totaal uit 17 online en 11 face-to-face sessie met de therapeut. Tijdens online sessies wordt de manier van denken uitgedaagd (bijvoorbeeld zwart-wit denken). Tijdens de face-to-face sessies oefenen we nieuw gedrag in rollenspellen en gedragsexperimenten.

Werkwijze

Bij schematherapie wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen en uitdagen van schema’s aan de hand van huiswerkopdrachten, gedragsexperiment en voor- en nadelen matrixen Daarnaast ligt de nadruk op adequate coping aan de hand van huiswerkopdrachten, rollenspellen en flashcards.

Bewezen effectief

De effectiviteit van schematherapie is bewezen door  de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Nordahl, H.M., Holthe, H., & Haugum, J.A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-149. Link naar het artikel.
  • Wang, C.E., Halvorsen, M., Eisemann, M., & Waterloo, K. (2010). Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 389-396. Link naar het artikel.