shape

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) richt zich op klachten en problemen voortkomend uit de persoonlijkheidsproblematiek. Deze klachten uiten zich vaak in het ervaren van heftige emoties, stemmingswisselingen, een laag en negatief zelfbeeld en impulsproblemen. Er zijn vaak problemen in relaties en/of men voelt zich erg geïsoleerd. Deze klachten leiden tot het ervaren van veel instabiliteit en diverse (psychosociale) problemen in het dagelijkse leven.

Doel
De doelstelling van de behandeling is het verminderen van klachten en problemen gerelateerd aan de persoonlijkheidsproblematiek. Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan het verbeteren van de gedragsvaardigheden, de emotieregulatie en het ontwikkelen van een genuanceerder beeld over jezelf en de ander.

Duur, frequentie en vorm
Het GIT-PD maakt gebruik van individuele gesprekken van 45 minuten en aanvullende (groeps)modules. De totale behandelduur bedraagt maximaal 18 maanden.

Werkwijze
Binnen de GIT-PD staat het werken met persoonlijke doelen centraal en is er veel aandacht voor samenwerking tussen cliënt en therapeut.
De volgende specifieke (groeps)modules kunnen gedurende het GIT-PD worden ingezet:

  • Mentaliseren: stil staan bij de eigen en andermans gevoelens, gedragingen en beweegredenen.
  • Acceptance and Commitment: het accent ligt op het onderkennen van beperkingen en mogelijkheden.
  • Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS): groepstraining.
  • Creatieve therapie: individueel of in een groep.
  • Medicatie consult
  • Systeembenadering
  • EMDR

Factsheets
GIT-PD
ACT
EMDR

Bewezen effectief
GIT-PD is gebaseerd op de veronderstelling dat toepassing van een duidelijk gestructureerd behandelkader en het goed hanteren van complexe therapeutische relaties effectief is.

Publicaties
Hutsebaut, J., Kaasenbrood, A., & Bunningen, N. (2014). Geïntegreerde Richtlijn Behandeling Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.