Kosten van je behandeling bij het NPI

We willen je goed informeren over de kosten van een behandeling bij NPI. Lees onderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Je behandeling wordt alleen vergoed door je zorgverzekeraar als je een verwijzing hebt van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts of medisch specialist. Een behandeling bij het NPI wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed maar er zijn wel verschillen tussen de zorgverzekeraars. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wat je precies vergoed krijgt. Of neem contact op met je verzekeraar. Indien je je vergoeding wilt navragen bij je zorgverzekeraar dan is het NPI bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van het NPI. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

De eerste drie jaar van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico van €385 euro. Dit betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten zelf betaalt. Heb je gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag. Het kan ook zijn dat je zorgverzekeraar de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig vergoed. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.

Wanneer kunt je een factuur verwachten?

Vanaf de intake opent het NPI een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC beschrijft alles wat je intake en behandeling omvat: van het eerste aanmeldingstelefoontje tot het laatste gesprek met je behandelaar en de administratie ervan. In de DBC wordt alle tijd geregistreerd die aan je behandeling is besteed. Aan de hand van landelijke afspraken over de DBC, worden uiteindelijk de kosten voor je behandeling berekend. Een DBC mag maximaal 365 dagen geopend zijn. Wanneer jouw DBC is afgesloten, gaat er een factuur naar je zorgverzekeraar. Houd er dus rekening mee dat je de factuur voor het bedrag dat je nog moet bijbetalen pas aan het einde van je behandeling ontvangt. Bij betaling van het eigen risico geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC geopend is.

Duurt je behandeling langer dan een jaar?

Duurt je behandeling langer dan een jaar, dan is het NPI verplicht om de behandeling jaarlijks in rekening te brengen bij je zorgverzekeraar. Dat betekent dat je ieder jaar een rekening ontvangt voor het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico. De verzenddatum van deze jaarlijkse rekening is afgestemd op de datum van je eerste contact met het NPI, waarbij zowel telefonisch als persoonlijk contact meetelt.

Vragen over kosten?

Met vragen over je behandeling kun je terecht bij je behandelaar. Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kun je stellen aan je zorgverzekeraar.

Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).