Kosten van je behandeling bij het NPI

We willen je goed informeren over de kosten van een behandeling bij NPI. Lees onderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Je behandeling wordt alleen vergoed door je zorgverzekeraar als je een verwijzing hebt van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts of medisch specialist. Een behandeling bij het NPI wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed maar er zijn wel verschillen tussen de zorgverzekeraars. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wat je precies vergoed krijgt. Of neem contact op met je verzekeraar. Indien je je vergoeding wilt navragen bij je zorgverzekeraar dan is het NPI bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van het NPI. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

De geestelijke gezondheidszorg die NPI biedt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico van €385 euro. Dit betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten zelf betaalt. Heb je gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag. Het kan ook zijn dat je zorgverzekeraar de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig vergoed. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.

Nieuwe manier gebruik eigen risico

Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als je in 2021 je behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaal je ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Deze kan voor jou kijken hoe hoog je eigen risico is en hoeveel je hiervan al hebt gebruikt.

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Wanneer kunt je een factuur verwachten?

Vanaf de intake opent het NPI een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC beschrijft alles wat je intake en behandeling omvat: van het eerste aanmeldingstelefoontje tot het laatste gesprek met je behandelaar en de administratie ervan. In de DBC wordt alle tijd geregistreerd die aan je behandeling is besteed. Aan de hand van landelijke afspraken over de DBC, worden uiteindelijk de kosten voor je behandeling berekend. Een DBC mag maximaal 365 dagen geopend zijn. Wanneer jouw DBC is afgesloten, gaat er een factuur naar je zorgverzekeraar. Houd er dus rekening mee dat je de factuur voor het bedrag dat je nog moet bijbetalen pas aan het einde van je behandeling ontvangt. Bij betaling van het eigen risico geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC geopend is.

Vragen over factuur

Voor meer informatie over de factuur, bekijk de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden: Veel gestelde vragen over de factuur – Arkin

De rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022, wanneer het Zorgprestatiemodel in werking treed, kun je op de rekening die je van je zorgverzekeraar krijgt precies zien wanneer je door wie behandeld bent en voor hoelang*. Ook zal deze rekening sneller verzonden worden dan je misschien al gewend bent. Hierdoor weet je sneller welke kosten er zijn gemaakt en of je eigen risico al is gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven kun je de website van de NZa raadplegen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die je op de rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten zie je terug op de rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan zie je 20 minuten terug op je rekening.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Het kan zijn dat je door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kun je de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.

Duurt je behandeling langer dan een jaar?

Duurt je behandeling langer dan een jaar, dan is het NPI verplicht om de behandeling jaarlijks in rekening te brengen bij je zorgverzekeraar. Dat betekent dat je ieder jaar een rekening ontvangt voor het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico. De verzenddatum van deze jaarlijkse rekening is afgestemd op de datum van je eerste contact met het NPI, waarbij zowel telefonisch als persoonlijk contact meetelt.

Vragen over kosten?

Met vragen over je behandeling kun je terecht bij je behandelaar. Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kun je stellen aan je zorgverzekeraar.

Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).