shape

Psychodynamische Psychotherapie

Bij breed scala aan klachten: angst, depressie, somatisatie, identiteitsproblematiek. Psychodynamische psychotherapie is geschikt voor jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek die in hun leven steeds tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen. De jongere wordt gestimuleerd om te gaan begrijpen hoe het komt dat hij steeds in dezelfde patronen terechtkomt. Als duidelijk wordt wat de achtergrond en betekenis is van de actuele klachten, is de stap naar verandering beter te zetten. Deze psychotherapie is zowel mogelijk in individueel als groepsverband.

Doel
Het doel van psychodynamische psychotherapie is in eerste instantie een nieuw evenwicht te laten ontstaan van waaruit de ontwikkeling weer op gang kan komen, zodat de klachten duidelijk verminderen. Je gaat je binnenwereld beter begrijpen. Je voelt je innerlijk vrijer en komt steviger in de wereld te staan.

Duur en frequentie
De therapie duurt zes maanden tot maximaal drie jaar. Elke behandeling duurt 45 minuten.

Werkwijze
De individuele psychoanalytische psychotherapie is een vaak relatief langdurige en ambulante psychoanalytische behandelvorm. De frequentie is meestal eenmaal per week. Tijdens de behandeling zit je tegenover de therapeut en praat je met je behandelaar over de onderwerpen die bepalend zijn voor je problemen. Bij kortdurende vormen treedt de behandelaar meer sturend op, richt zich op thema’s die bepalend zijn voor de problemen en gaat minder in op andere thema’s.

Bij kinderen wordt gewerkt met zowel praten als spelen. Deze behandeling wordt bijna altijd gecombineerd met ouderbegeleiding. Met (oudere) adolescenten bekijken we in overleg of en hoe de ouders bij de behandeling betrokken kunnen worden. Tijdens de behandeling kan gewerkt worden met ondersteunende, inzichtgevende of mentaliserenbevorderende technieken.

Lees het verhaal van Jantien

Jantien wordt aangemeld bij het NPI omdat zij angstig en verlegen is en veel last heeft van heimwee.

Bij onderzoek blijkt dat Jantien erg bang is om dingen niet goed genoeg te kunnen doen. Zij voelt zich snel tekort schieten. Er is een sterke geremdheid, vooral waar het gaat om agressie.

Haar ouders worden ondersteund door middel van ouderbegeleiding.

Naar ervaringsverhaal

Factsheets
PD Individueel
PD Groep

Bewezen effectief
De effectiviteit van psychodynamisch psychotherapie is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

Groepstherapie
Het doel van de jongvolwassenengroep is dat je jezelf leert begrijpen en je los maakt van gedachten, gevoelens en gedrag die jou beperken. Je leert relaties aan te gaan met je groepsgenoten en werkt aan de ontwikkeling van een eigen identiteit. De psychodynamische groepspsychotherapie bestaat uit wekelijkse groepssessies van anderhalf uur. De behandeling duurt 2 jaar.

De effectiviteit van groepspsychotherapie is bewezen door  de volgende wetenschappelijke onderzoeken: