shape

Transference Focused Psychotherapie (TFP)

Transference Focused Psychotherapie (TFP) is geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek die zich uit in problemen met hun identiteit en relaties. Deze problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties met anderen en uit de snelle wisselingen in het beeld wat iemand van zichzelf en van anderen heeft. Hierdoor kunnen angst- en stemmingsklachten ontstaan.

Doel
Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die je van jezelf hebt, één geheel worden. Dat zorgt voor een solide en flexibel identiteitsgevoel. Dat draagt bij aan het afnemen van je klachten en symptomen.

Duur, frequentie en vorm
De therapie bestaat uit tweewekelijks sessies. De behandeling duurt maximaal 3 jaar.

Werkwijze
In de behandeling ga je een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die je doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen de therapeutische relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij je opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-)problemen die er buiten de therapie zijn. Verheldering, confrontatie en interpretatie spelen in de behandeling een grote rol.

Lees het verhaal van Karel

“Het gaat veel beter. Ik heb veel meer inzicht in mezelf gekregen. Inzicht in wat ik ervaarde en waar het uit voortkwam. Ik heb geleerd om gevoelens toe te laten en erover te praten, en daarmee om ze te beter te hanteren”

“Ik ben veel meer mezelf geworden, en daardoor een aardiger en leuker mens. Voor mezelf en voor mijn omgeving.”

Naar ervaringsverhaal

Factsheet
TFP

Bewezen effectief
De effectiviteit van TFP is bewezen door wetenschappelijk onderzoek: