shape

Zwangeren Dagbehandeling

Deeltijdbehandeling voor zwangere vrouwen
Deze eendaagse deeltijdbehandeling is geschikt voor zwangere vrouwen die vanwege psychische klachten meer nodig hebben dan individuele contacten. Bij deze behandeling worden partners en andere belangrijke naasten nauw betrokken. Er wordt tevens gewerkt aan het opzetten van een stevig (zorg-) netwerk voor na de bevalling.

Doel
Het belangrijkste doel van de behandeling is dat jij en je naasten de komende bevalling en het aanstaande ouderschap met minder psychische klachten en meer vertrouwen tegemoet zal gaan.

Duur, frequentie en vorm
De deeltijdbehandeling vindt wekelijks plaats op een vaste dag. Gedurende de periode dat je de behandeling volgt, zullen er groepsleden in- en uitstromen. We noemen dit een “open groep”.

Werkwijze
De deeltijdbehandeling bestaat uit verschillende therapie-onderdelen in een groep van maximaal 10 vrouwen. In de groepstherapie zal er aandacht zijn voor de gedachtes (cognities) die je hebt over jezelf en daarmee ook over het kindje in je buik. We onderzoeken met elkaar wanneer onze manier van denken ons onnodig in de problemen brengt en we zoeken naar “helpende” gedachten.
In de psychomotorische therapie staat het lichaam, de verandering tijdens de zwangerschap en het toelaten van gevoelens centraal. Er is ook aandacht aan stressregulatie, doseren van energie, contact maken met het ongeboren kindje en visualisatie. Een laatste onderdeel van het dagprogramma is een ‘medisch uurtje’ waarin algemene medische vragen of onderwerpen passend bij de zwangerschap en bevalling worden besproken.

Onderzoek
De deeltijdbehandeling voor zwangeren vrouwen is een relatief nieuw aanbod van bij het NPI. Ook wereldwijd is er nog weinig bekend over het effect van dit type behandeling. Door middel van wetenschappelijk onderzoek willen we nagaan op welke manier het dagbehandelingsprogramma bijdraagt aan het verminderen van uw psychische klachten.

Factsheets
Folder dagbehandeling voor zwangere vrouwen
Folder groepstherapie voor zwangere vrouwen