Behandeling van beginnende persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren

Het NPI biedt jongeren die vastlopen door beginnende persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende emotionele of gedragsproblemen, gespecialiseerde psychotherapie. Het gaat om jongeren met een vermoeden van beginnende persoonlijkheids-problematiek en daaraan gerelateerd psychosociaal disfunctioneren.

Symptomen

Genoemde problematiek kan zich uiten in symptomen van depressie, angst en vermijding, identiteitsproblematiek, somatisatie en/of gedragsproblemen. Vaak hebben eerdere behandelingen onvoldoende effect gehad. Het NPI richt zich op de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar. Sommige individuele behandelvormen zijn vanaf 4 jaar mogelijk.

Nadruk op achtergrond en problemen van jongere

Jongeren met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak moeite met het aangaan van een vertrouwensband. Het NPI geeft daarom veel aandacht aan het opbouwen en in stand houden van een therapeutische relatie. Onze behandelaren werken vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie. Dat betekent dat in behandelingen veel nadruk ligt op de achtergrond van de klachten en problemen die de jongere ervaart. Hierdoor kan de jongere nieuwe manieren vinden om met de problematiek om te gaan. Doel is om het functioneren daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren.