Behandelingen kinderen en jeugd 4-23 jaar

De behandelingen kinderen en jeugd 4-23 jaar bij het NPI zijn geschikt om kinderen en jongeren te helpen met ernstige emotionele problemen en waarbij mogelijk sprake is van zich ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek.

Soms zijn er duidelijke oorzaken aan te wijzen: traumatische gebeurtenissen, dood of ernstige ziekte van een geliefd persoon of scheiding van de ouders. Soms is niet direct duidelijk waar klachten verband mee houden. Het kan gaan om klachten als slecht eten, slecht slapen, snel van streek zijn, angstig, boos of gauw in paniek raken, veel piekeren, zich somber of ongelukkig voelen, zelfbeschadiging. De gevolgen van deze klachten kunnen divers zijn: niet goed functioneren op school, veel conflicten thuis met ouders en/of broertjes en zusjes, zich terugtrekken in zichzelf, te weinig contact hebben met leeftijdsgenoten, of moeilijk afscheid kunnen nemen.

Ook ouders die moeite ervaren hij het omgaan met hun kind kunnen terecht bij het NPI. Bij verschillende behandelingen, met name wanneer het om jonge kinderen gaat, gaan ouder en kind samen in gesprek met de behandelaar.

Hoe herkent u persoonlijkheidsproblemen?

Heeft het kind/de jongere:

  • Langere tijd problemen in het contact met anderen?
  • Moeite met het omgaan of doseren van gevoelens, vergeleken met leeftijdsgenoten?
  • Sterke negatieve gevoelens over zichzelf en/of anderen?
  • Last van conflicten of spanningen thuis of op school?
  • Langere tijd last van angst- en stemmingswisselingen?
  • Eerdere behandelingen gehad met onvoldoende effect?

Indien u 1 of meerdere vragen met ja kunt beantwoorden, kan doorverwijzen naar het NPI zinvol zijn. Het NPI biedt diverse behandelingen voor kinderen en jongeren met persoonlijkheidsproblematiek.

Passende behandeling

Behalve de ernst en de voorgeschiedenis van de problemen die de jeugdige ervaart, spelen andere punten mee om te kijken welke behandeling passend is. Gaat het om een korter durende of langer durende behandeling? Is een ambulante behandeling passend? En hoe staat u als ouders daarin? Wij zoeken een geschikte behandeling naargelang van wat nodig is en mogelijk is. Het NPI heeft alle disciplines – van SPV’ers, GZ- en klinisch psychologen tot psychiaters – in huis om jongeren met complexe problematiek een compleet behandelprogramma te bieden. Het NPI richt zich met name op de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar. Sommige individuele behandelvormen zijn vanaf 4 jaar mogelijk.

Motivatie

Soms vraagt een behandeling veel inzet van zowel het kind/de jongere als de ouders. Het kan soms moeilijk zijn te accepteren dat het een tijd duurt voordat veranderingen merkbaar worden. Voor jou als jongere kan het lastig zijn om je behandelaar in vertrouwen te nemen, voor ouders kan het lastig zijn dat uw kind een band met de behandelaar opbouwt. In de ouderbegeleiding kunnen deze gevoelens aan bod komen.

Onze behandelingen:

– Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT Jeugd)
– Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)
– Transference Focused Psychotherapie (TFP)
– Psychodynamische psychotherapie

Aanvullende behandelingen:

– Jongvolwassenengroep
– Farmacotherapie
– Systeemtherapie
– Ouderbegeleiding

 

Sitemap