Dagbehandeling

De dagbehandeling bestaat uit intensieve psychotherapie, bedoeld voor mensen met ernstige problemen die in de persoonlijkheid verankerd zijn en waarvoor structurele verandering nodig is. De problemen uiten zich in relaties, functioneren op het werk en instabiele wisselingen van het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten ontstaan.

Doel

Het doel is verbetering van het interpersoonlijk- en maatschappelijk functioneren door de wijze waarop iemand over zichzelf denkt en voelt beter te begrijpen, te nuanceren en te verbeteren

Behandelingen

Wij bieden de volgende vormen van intensieve psychotherapie:
Mentalisation Bevorderende Therapie (MBT)
Ervaringsgerichte Dynamische Therapie (EDT)

Sitemap