Groepspsychotherapie

Het NPI biedt de volgende vormen van groepspsychotherapie: .

– Psychodynamische psychotherapie (maximaal 2 jaar)
– Schemagerichte psychotherapie (maximaal 2 jaar)
Mentaliseren Bevorderende Therapie

Doel

Deze psychotherapieën zijn gericht op verandering. De therapeut streeft naar zelfinzicht van de patiënt en vermindering van klachten. De therapeut probeert de cliënt te helpen om af te komen van onlogische en zelfbeperkende gedachten, gevoelens en gedragingen. Schemagerichte  gedragstherapieën zijn sturend en gestructureerd. De psychodynamische psychotherapieën zijn wat minder gestructureerd ,waarbij het initiatief wat meer bij de patiënt ligt. Bij alle vormen van therapie wordt vooraf het behandeldoel en een behandelplan opgesteld. Het behandelplan is het vertrekpunt van de psychotherapie waaraan de patiënt deelneemt.

Werkwijze

Psychodynamische psychotherapie
U wordt binnen de groepspsychotherapie uitgenodigd om te gaan begrijpen hoe het komt dat u steeds weer in dezelfde patronen terechtkomt. Als inzichtelijk wordt wat de achtergrond en de betekenis is van de actuele klachten, is de stap naar verandering beter te zetten. We proberen belemmerende patronen in kaart te brengen en achterliggende motieven en wensen zichtbaar te maken, zodat ruimte ontstaat om te veranderen.

Schemagerichte psychotherapie
Schematherapie is bedoeld om depressieve en angstklachten te verminderen en op te heffen. Een schema is een basisgedachte van de patiënt over zichzelf en zijn omgeving. Dit kan een negatieve invloed hebben op hoe u omgaat met situaties in het leven. Schematherapie biedt u meer structuur en u voert huiswerkopdrachten uit.

 

Sitemap