Affect Fobie Therapie

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties. U kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als u verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT leert u afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen, zodat u vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij u passen.

Doel

Het doel van AFT is in eerste instantie om u bewuster te worden van hoe u zelf bent, in een relatie met een ander, dat u anders kan denken en voelen dan de ander en dat dit oké is. Vervolgens leert u gevoelens te beleven en te uiten in dagelijks leven.

Duur en frequentie

De therapie bestaat uit 25 wekelijkse sessies. De behandeling duurt 6 maanden.

Werkwijze

In het begin van de behandeling formuleren we een focus die aansluit bij de bewuste beleving van uw klachten en problemen. Dat kan bijvoorbeeld een steeds terugkerend conflict zijn in contact met anderen of dat u anderen moeilijk vertrouwt en het contact niet aangaat of dat u problemen bij verlies en rouwverwerking ervaart. Deze behandeling is ook blended te volgen, waarbij face to face contact met online interventies gecombineerd worden. De behandeling bestaat hierbij uit 21 online sessies en 22 face-to-face sessies.

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat Affect Fobie Therapie vooral goed helpt bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan. Het helpt hen om zichzelf beter te begrijpen en minder vermijdend te zijn. Dit komt aan bod in de volgende wetenschappelijke bronnen:

  • Svartberg M., Stiles T.C., Seltzer M.H. (2004) Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, May;161(5):810-7. Link naar het artikel.
  • Winston, A, Laikin M, Pollack J, Samstag L, McCullough L, Muran C. Short-Term Psychotherapy of Personality Disorders: 2 year follow-up. American Journal of Psychiatry, 1994, 151(2):190-194. Link naar het artikel.

Informatieve links

Meer informatie over Affect Fobie therapie is ook te vinden op de volgende websites:
http://www.affectphobiatherapy.com (Amerikaanse website)
The Society for Psychotherapy Research (SPR) www.psychotherapyresearch.org

 

Sitemap