Sociaal psychiatrische begeleiding

Sociaal psychiatrische begeleiding is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek waarbij psychosociale problemen op de voorgrond staan. De begeleiding is gericht op het herstellen van evenwicht en stabiliteit in het dagelijks leven. Het NPI biedt een korter en langer durende variant.

Doel

Sociaal psychiatrische begeleiding heeft als doel het evenwicht en de stabiliteit in het dagelijks leven te herstellen. Ook kijken we hoe u uw sociale netwerk,dagbesteding en vaardigheden (assertiviteit, autonomie, aandacht en omgaan met emoties) kunt uitbreiden en uw leven prettiger kunt indelen zonder ggz-zorg.

Duur, frequentie en vorm

De begeleiding bestaat bij de korter durende variant uit individuele gesprekken van een half uur, eens per 2 tot 3 weken voor een periode van maximaal een jaar. Na een half jaar wordt de begeleiding geëvalueerd en kijken we of de begeleiding kan worden afgebouwd of moet worden verlengd.

Bij verlenging stapt u over naar de langer durende variant waar u ook gesprekken heeft van een half uur maar dan eens per 4 tot 12 weken gedurende een periode van maximaal drie jaar. Ook kunt een strippenkaart krijgen, waarmee u een vooraf bepaald aantal sessies kunt besteden op de momenten dat dat nodig is. De langer durende begeleiding kent een jaarlijkse evaluatie waar ook wordt gekeken of de begeleiding kan worden afgerond of dat er aanmelding voor andere zorg nodig is.

Werkwijze

Door middel van gesprekken kijken we naar de mogelijkheden om uw sociale netwerk en dagbesteding uit te breiden of te versterken. Ook bespreken we uw functioneren in de rol van bijvoorbeeld ouder, partner of werknemer. We proberen uw draagkracht te vergroten en vaardigheden zoals assertiviteit, autonomie, aandacht en omgaan met emoties uit te breiden. Doel is om terugval te voorkomen en de waarschuwingssignalen hiervoor te herkennen. Daarvoor stellen we een signaleringsplan op. Als u dakloos bent of financiële problemen heeft, kunnen we u koppelen aan een hulpverlener die coacht op alle levensgebieden.

 

Sitemap