Afspraak maken

Het is voor cliënten niet mogelijk rechtstreeks een intakeafspraak te plannen. Graag lichten wij hier de verwijsprocedure naar het NPI toe. Heeft u vragen over aanmelden bij het NPI, dan kunt u contact opnemen via ons algemene nummer 020 590 4700.

Aanmelden via uw huisarts

U kunt zich alleen via uw huisarts (eventueel aangevuld met een verwijsbrief van uw huidige behandelaar) aanmelden. Uw huisarts kan u aanmelden door een ondertekende verwijsbrief toe te sturen naar het NPI, zie ook de pagina voor verwijzers.

Informatie over intake

Zodra we de verwijsbrief ontvangen hebben zal Centrale Aanmelding Arkin, op basis van de informatie in de verwijsbrief en van eventuele eerdere behandelingen, een eerste gesprek met u plannen. Het kan zijn dat wij daarvoor nog wat aanvullende vragen hebben. Een van de behandelaren van CAA neemt dan contact op met u en/of uw huisarts/verwijzer. Lees meer over onze intakeprocedure. Blijkt uit de screening dat behandeling bij het NPI niet passend is voor uw problematiek, dan informeren wij u en uw verwijzer hierover. Een intakegesprek wordt per brief bevestigd, daarin vragen wij u ook om de volgende papieren toe te sturen:

· Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)
· Burger Service Nummer (sofinummer)
· Kopie van uw zorgverzekeringspasje

Telefonisch spreekuur voor cliënten

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij ons wekelijkse cliëntenspreekuur: iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur via 020 590 4700.

Kosten

Voor mensen die in Nederland verzekerd zijn, wordt de behandeling van het NPI vergoed via de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen kan uw verzekeraar melden dat er geen contract is met het NPI. Het NPI is echter onderdeel van Arkin en er is een contract met Arkin. De zorg van het NPI wordt via dit contract vergoed. Lees hier meer over de kosten.

 

Sitemap