Intakeprocedure kinderen en jeugd

Bij de intake gaan we met jou en je kind na welke behandeling goed is voor je kind. De intake bestaat uit één of twee gesprekken. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten en jouw hulpvragen. Meestal worden de intakegesprekken van ouder(s) en kind door verschillende therapeuten gedaan.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek krijgt de therapeut een eerste beeld van de hulpvraag en de klachten. Wat is er aan de hand? Hoe is dit ontstaan en hoe beleven ouders en kind dit? Met de ouders bespreken wij deze vragen. Met je kind wordt niet alleen gesproken maar vooral bij de kleineren ook gespeeld of getekend. Daaruit krijgen we een indruk hoe je kind functioneert en vaak wat voor soort problemen hij of zij ervaart. Je wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen over de klachten en je beleving daarvan. Een psychiatrisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de intakeprocedure.

Adviesgesprek

Bij kinderen jonger dan 12 jaar legt de intaker het advies eerst voor aan jou als ouder(s), want jij besluit over het vervolg. Als je dat wenst, dan kan de therapeut je kind inlichten op een manier die past bij zijn of haar begripsvermogen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar voeren wij met de ouders en het kind een afzonderlijk adviesgesprek. De therapeut licht zijn bevindingen en het advies toe.

Globaal zijn er drie uitkomsten mogelijk van het adviesgesprek:

1. Een vorm van behandeling voor het kind bij het NPI.
2. Advies voor uitgebreider indicatieonderzoek, omdat meer gegevens nodig zijn om je goed te adviseren.
3. Indien wij je niet de geschikte behandeling kunnen bieden adviseren we je over een geschikt alternatief.

NPI en Bureau Jeugdzorg

Kinderen met problemen hebben wettelijk toegang tot de Jeugdzorg. Daarom werkt het NPI nauw samen met Bureau Jeugdzorg. Als je je direct aanmeldt bij het NPI, wordt het NPI beschouwd als onderdeel van de ‘voordeur’ van Bureau Jeugdzorg. Melding bij en toetsing door Bureau Jeugdzorg vindt dan achteraf plaats.