Uitleg intakeprocedure

In de intake gaan we met je na wat er aan de hand is en welke behandeling goed voor je zou kunnen zijn. De intake bestaat uit één of twee gesprekken. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten en je hulpvraag. Daarna volgt een afspraak voor een adviesgesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek krijgt de therapeut een eerste indruk van je hulpvraag en klachten. Wat is er aan de hand? Hoe is dit ontstaan en hoe beleef je dit? Je wordt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen over de klachten en je beleving daarvan.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek bespreekt de therapeut met je de conclusies die uit de intake naar voren zijn gekomen. Daarna bespreek je samen het advies en wat je hiervan vindt. In de meeste gevallen zal dit een behandeling bij het NPI zijn. Soms is nog eerst nog een aanvullend testonderzoek nodig. Als wij geen geschikte behandeling hebben voor je hulpvraag, zoeken we samen met jou naar een geschikt alternatief.

Kinderen en jeugd

Voor de intake van kinderen en jongeren en hun ouders geldt een andere intakeprocedure. Lees verder.

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar indicatiestelling en behandeluitkomsten binnen het NPI. Het NPI hoopt hiermee bij te dragen aan een verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van de intakeprocedure en indicatiestelling (toewijzing naar een behandelmodule) om zo tot een zo goed mogelijk behandeladvies te komen. Lees meer.