Uitleg psychologisch onderzoek

Om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van je klachten, kan de behandelaar met je afspreken om een psychologisch onderzoek af te nemen. Meestal gaat het dan om intelligentieonderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt door een testassistent afgenomen.

Intelligentieonderzoek

Met intelligentieonderzoek wordt nagegaan hoe je presteert op uiteenlopende taken. Het gaat om taalopdrachten en doe-taken, waarvan sommige onder tijdsdruk. Hierdoor krijgen we een beeld van je sterke en minder sterke vaardigheden. Je kunt je niet voorbereiden op dit onderzoek. Probeer vooraf uitgerust te zijn.

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij persoonlijkheidsonderzoek willen we een duidelijk beeld krijgen van je problemen of klachten. Hoe ben je als persoon en wat zijn je sterke en minder sterke eigenschappen? Dit is belangrijk, omdat je behandelaar en jij met dit beeld de meest geschikte behandeling voor je kunnen kiezen. De opdrachten bij een persoonlijkheidsonderzoek zijn divers. Denk aan vragenlijsten over je klachten tot opdrachten met beeldmateriaal of zinnen waarbij je je fantasie moet gebruiken. Denk niet te lang over je antwoorden na en antwoord zoals het in je opkomt. Foute antwoorden bestaan niet.

Kinderen

Bij kinderen worden de opdrachten aangepast aan hun leeftijd. Zo zijn er bij het intelligentieonderzoek opdrachten met taal- en doe-taken. Deze beginnen makkelijk en worden geleidelijk moeilijker. Bij het persoonlijkheidsonderzoek kan de testassistent het kind vragen om met figuurtjes een verhaaltje te maken. Om de betekenis hiervan goed te kunnen duiden, nemen we dit meestal op met video.

Rapportage

De uitkomsten van het psychologisch onderzoek en de gevoerde gesprekken worden geïnterpreteerd door een behandelaar. Dit leidt tot een rapportage. Deze wordt aan je voorgelegd met het verzoek of je wil reageren.