Activiteiten voor en met naastbetrokkenen

Het NPI biedt familie en betrokkenen uiteenlopende activiteiten ter ondersteuning.

  • Informatie over persoonlijkheidsproblematiek
  • Contact met een behandelaar
  • U kunt aanwezig zijn bij een gesprek met uw naaste (onze patiënt) en de behandelaar
  • Contact met de Patiëntenraad en/of Naastbetrokkenenraad
  • Contact met de Familievertrouwenspersoon
  • Deelname aan systeemtherapie
  • Deelname aan informatiemiddagen.


Privacy

Wij respecteren de privacywensen van onze cliënten. Wanneer u vragen heeft over een cliënt die bij ons in behandeling is, kan de behandelaar daar antwoord op geven, mits de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u als betrokkene meer over de behandeling wilt weten, maar de patiënt vindt dat niet goed, dan kunt u voor advies contact zoeken met een vertegenwoordiger van de patiëntenraad.

Betrokken bij behandeling

In bepaalde gevallen wordt de effectiviteit van de behandeling versterkt als naasten deelnemen aan een of meer onderdelen van de behandeling. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Ook gebeurt het dat de naaste niet actief bij de behandeling wordt betrokken, maar door de patiënt over het beloop van de behandeling geïnformeerd wordt. U vindt hier meer informatie over de behandelingen waarin wij naasten betrekken.

Informatie en telefonisch spreekuur

Op de pagina over persoonlijkheidsproblematiek is meer informatie te vinden over persoonlijkheidsstoornissen. Hiernaast kunt u informatie krijgen van een behandelaar tijdens het telefonisch spreekuur, iedere werkdag tussen 13.00 en 14.00 via telefoonnummer 020 590 4700.

Naastbetrokkenenraad

Het NPI is onderdeel van Arkin. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Op de website van Arkin is meer informatie te vinden over de Naastbetrokkenenraad. U kunt hier de brochure van  de naastbetrokkenenraad (PDF) downloaden.

Cliëntenraad

Het NPI heeft een actieve cliëntenraad. Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van het NPI de gemeenschappelijk belangen van de patiënten te behartigen. Naasten nemen deel aan de cliëntenraad. De cliëntenraad is bereikbaar via  clientenraad@npsai.nl.

Familievertrouwenspersoon

Soms heeft u als naastbetrokkene zelf steun nodig. Een familievertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar ook informatie en advies. Hij/zij kan ook ondersteunen in het contact met het NPI en komt op voor uw belangen. U kunt terecht bij Arkin als u in contact wil komen met een familievertrouwenspersoon.

De relatiemiddag

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt weet dat de omgeving zich betrokken voelt bij de behandeling. Zo begrijpen zij beter waar hun naaste mee bezig is. Daarom organiseren wij relatiemiddagen voor de cliënten die in de dagbehandelingsprogramma’s zitten, waarin familie en vrienden kunnen kennismaken met verschillende behandelonderdelen van het Affect Fobie deeltijdprogramma. Gedurende de middag wordt er een korte inleiding gegeven over wat het deeltijd programma inhoudt. Daarna kunnen alle mensen meedoen aan een workshop over een van de verschillende therapieën die in het programma gegeven worden.

Sitemap