Geen wachtlijst kind- en jeugdbehandeling

De afdeling kinderen en  jongeren in Amsterdam heeft momenteel geen wachtlijst voor intake en behandeling. Dat betekent dat je direct geholpen kunt worden.

De behandelingen van het NPI zijn geschikt om kinderen en jongeren met emotionele problemen te helpen. Ook ouders die moeite ervaren bij het omgaan met hun kind kunnen terecht bij het NPI. Bij verschillende behandelingen, met name wanneer het om jonge kinderen gaat, gaan ouder en kind samen in gesprek met de behandelaar. Lees meer over onze behandelingen voor kinderen en jongeren.

Aanmelden
Je kunt je alleen via je huisarts aanmelden bij het NPI. Lees meer over aanmelden bij het NPI.