Geslaagde NPI Verwijzersbijeenkomst

Het NPI kijkt terug op een geslaagde verwijzersavond afgelopen donderdag 30 oktober. De zaal zat vol met geïnteresseerde verwijzers.

Circa 60 deelnemers, waaronder  huisartsen, eerstelijns hulpverleners en vrijgevestigden kregen een beeld van de werkwijze en de profilering van het NPI. Verschillende behandelaren gaven presentaties over het therapieproces van Mentalisation Based Treatment (MBT), Affect Fobie Therapie (AFT)Schema focused therapy (SFT) en psychodynamische groepspsychotherapie. Aan de presentatie van de AFT dagbehandeling deden ook drie cliënten mee die vertelden over het therapieproces.

Tijdens de discussie werd onder meer ingegaan op de wijze waarop het NPI inspeelt op de transitie van de jeugspsychiatrie naar de gemeenten.  Het NPI hoopt met deze avond aan verwijzers een idee gegeven te hebben wat hun patiënten te wachten staat als ze naar het NPI verwezen worden.

Meer informatie