KPSP als nieuwe behandelvorm bij adolescenten met depressie

Artikel met introductie betreffende kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (KPSP) voor jongeren.

Linda Dil, Rien Van e.a hebben een artikel gepubliceerd in het recente Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy.
In dit artikel wordt kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (KPSP) voor jongeren geïntroduceerd.
KPSP benadrukt de relationele etiologie en betekenis van depressie en wordt gekenmerkt door een steunende houding die richt zich op het werken in het hier-en-nu. De ondersteunende houding van de therapeut wordt gebruikt om de adolescent in de therapeutische relatie te betrekken om zijn ontwikkelingsmogelijkheden te bevorderen. De focus op relationeel functioneren maakt het een veelbelovende aanpak voor jongeren omdat ze een positieve verandering direct in hun dagelijkse omgeving kunnen implementeren.

Bekijk het artikel hier, https://www.npispecialist.nl/over-het-npi/wetenschappelijke-publicaties