KPSP cursus

In oktober start er weer een nieuwe basiscursus KPSP.

De data zijn: 7 en 21 oktober en 4 november, van 13.00 tot 17.30 uur.
In verband met het Coronavirus wordt de cursus via ZOOM gegeven.

De cursus is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie en is een effectieve behandelmethode voor ambulante psychiatrische patiënten met een depressie.

Theorie en praktijk

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden. Naast theorie ligt in de cursus nadruk op zelf oefenen door casusbesprekingen aan de hand van video- en audiotapes en het doen van rollenspellen. Wie de basiscursus heeft gevolgd, kan KPSP onder supervisie toepassen.

Informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten en andere praktische zaken kan worden opgevraagd via annemarie.de.blieck@npsai.nl.

Opgeven tot uiterlijk 16 september

Je kunt je aanmelden via; annemarie.de.blieck@npsai.nl of via het Leerportaal van Arkin:
https://mijnleerportaal.arkin.nl/eduweb/GotoPage.aspx?target={1E5B3F23-A758-4EE5-96CC-274D6C7FC2D8}