Naasten
Hoe wordt u bij de behandeling betrokken?

Activiteiten voor en met naasten

Het NPI biedt familie en betrokkenen uiteenlopende activiteiten ter ondersteuning.

  • Informatie over persoonlijkheidsproblematiek
  • Contact met een behandelaar
  • Je kunt aanwezig zijn bij een gesprek met je naaste (onze patiënt) en de behandelaar
  • Contact met de Patiëntenraad en/of Naastenraad
  • Contact met de Familievertrouwenspersoon
  • Deelname aan systeemtherapie
  • Deelname aan informatiemiddagen.
  • Familieconsulent

Privacy

Wij respecteren de privacywensen van onze cliënten. Wanneer je vragen hebt over een cliënt die bij ons in behandeling is, kan de behandelaar daar antwoord op geven, mits de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer je als betrokkene meer over de behandeling wilt weten, maar de patiënt vindt dat niet goed, dan kun je voor advies contact zoeken met een vertegenwoordiger van de patiëntenraad.

Betrokken bij behandeling

In bepaalde gevallen wordt de effectiviteit van de behandeling versterkt als naasten deelnemen aan een of meer onderdelen van de behandeling. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Ook gebeurt het dat de naaste niet actief bij de behandeling wordt betrokken, maar door de patiënt over het beloop van de behandeling geïnformeerd wordt. Je vindt hier meer informatie over de behandelingen waarin wij naasten betrekken.

Informatie en telefonisch spreekuur

Op de pagina over persoonlijkheidsproblematiek is meer informatie te vinden over persoonlijkheidsstoornissen. Hiernaast kun je informatie krijgen van een behandelaar tijdens het telefonisch spreekuur, iedere werkdag tussen 13:00 en 14:00 uur via telefoonnummer 020 590 4700.

Cliëntenraad

Het NPI heeft een actieve cliëntenraad. Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van het NPI de gemeenschappelijk belangen van de patiënten te behartigen. Naasten nemen deel aan de cliëntenraad. De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@npsai.nl.

Naasten en familieleden ervaren dikwijls stress in samenhang met een naaste die in behandeling is. Ze kunnen te maken krijgen met spanningen, conflicten, zorg om de patiënt of onbegrip uit de omgeving. Bij alle behandelingen bij het NPI bestaat in overleg met de behandelaar de mogelijkheid dat een naaste een keertje meekomt met de patiënt. Dit heeft onze voorkeur, maar gebeurt alleen als de patiënt daar zelf mee instemt. Als een patiënt vervolgens geen toestemming geeft om de naaste te betrekken bij de behandeling, komt een naaste soms alleen te staan. Dan kan een beroep gedaan worden op onze familieconsulent.

De consulent maakt geen deel uit van het behandelteam van de patiënt en gevoerde gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Dit betekent dat de consulent niet met leden van het behandelteam overlegt of met de patiënt zelf contact zal opnemen.

Met een familieconsulent kan telefonisch of op afspraak een gesprek gevoerd worden. Gesprekken kunnen gaan over het ziektebeeld of over manieren van omgaan met de stress. De familieconsulent biedt een luisterend oor, zodat gevoelens van verdriet en onmacht gedeeld kunnen worden.

De familieconsulenten zijn:
Hanneke Roolvink, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
Anouk Turksma, klinisch psycholoog en systeemtherapeut

Indien je behoefte hebt om te spreken met de familieconsulent kun je een aanvraag voor contact mailen naar info@npsai.nl. Binnen een week wordt dan contact met je opgenomen.

De relatiemiddag

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt weet dat de omgeving zich betrokken voelt bij de behandeling. Zo begrijpen zij beter waar hun naaste mee bezig is. Daarom organiseren wij relatiemiddagen voor de cliënten die in de dagbehandelingsprogramma’s zitten, waarin familie en vrienden kunnen kennismaken met verschillende behandelonderdelen van het Affect Fobie deeltijdprogramma. Gedurende de middag wordt er een korte inleiding gegeven over wat het deeltijd programma inhoudt. Daarna kunnen alle mensen meedoen aan een workshop over een van de verschillende therapieën die in het programma gegeven worden.

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 NPI - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin