Problemen of klachten?

Bij problemen of klachten kunt u dit aangeven bij de behandelaar of de naastbetrokkenenconsulent van de afdeling. Ook kunt u altijd een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Deze kan u bijstaan en een bemiddelende rol vervullen.

Er zijn diverse stappen die u kunt ondernemen wanneer u als naaste ontevreden bent over de behandeling van een cliënt. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek uw zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden. Schrijf eventueel van tevoren voor uzelf op wat u wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat u niet goed vindt gaan.
  • Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kunt u een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.
  • Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, u ondersteunen en eventueel bemiddelen.
  • Ook kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur, op nummer 088-505 12 05. Of mail naar klachtenfunctionaris@arkin.nl.

Lees hier meer over onze klachtenregeling.