NPI opnieuw TOPGGz

Het bestuur van de stichting TOPGGz heeft besloten om het TOPGGz keurmerk nogmaals voor 4 jaar aan alle locaties van het NPI toe te kennen.  Voorafgaand aan dit besluit is een visitatiecommissie van TOPGGz bij het NPI langs geweest om te toetsen of aan alle criteria voldaan wordt. Bij de beoordeling is gekeken naar het aandeel hoog complexe patiënten en de mate waarin het zorgaanbod onderscheidend is met hoog specialistische en innovatieve behandelingen.

Ook is gekeken naar de lopende wetenschappelijke onderzoeken en publicaties, de diverse bijdragen aan kennisoverdracht en de opleidingen van professionals. Het NPI is met deze combinatie aan activiteiten een van de weinige plekken binnen de GGZ  waar wetenschap en praktijk elkaar in een onderlinge wisselwerking versterken.

Vanzelfsprekend zijn wij erg blij dat we sinds 2016 TOPGGz zijn en het keurmerk opnieuw 4 jaar hebben gekregen. Hiermee krijgt het NPI-erkenning voor de bijzondere kwaliteit van ons gezamenlijke werk. We zien het TOPGGz keurmerk daarom als een compliment voor ons allen.