Klachten en suggesties

Wij doen ons best om je de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt een klacht hebben over beslissingen over je behandeling. Of je vindt dat je behandelaar de gemaakte afspraken over je behandeling niet goed nakomt. Misschien ben je van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met jou is omgegaan, of met je medische gegevens. Of je voelt je bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag van je!

In onze folder klachtenregeling lees je welke stappen je kunt nemen wanneer je niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

De klachtenfunctionarissen facturatie zijn bereikbaar via klachtenfacturatie@arkin.nl

Je kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.