Kosten van uw behandeling bij het NPI

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij NPI. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij het NPI wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed, maar er zijn wel verschillen tussen de zorgverzekeraars. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat u precies vergoed krijgt. Of neem contact op met uw verzekeraar. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is het NPI bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van het NPI. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

De eerste drie jaar van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico van €385 euro. Dit betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten in 2019 zelf betaalt. Heeft u gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Wanneer kunt u een factuur verwachten?

Op het moment dat u in behandeling komt bij de geestelijke gezondheidszorg, opent het NPI een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC beschrijft alles wat uw behandeling omvat: van het eerste aanmeldingstelefoontje tot het laatste gesprek met u behandelaar en de administratie ervan. In de DBC wordt alle tijd geregistreerd die aan uw behandeling is besteed. Aan de hand van landelijke afspraken over de DBC, worden uiteindelijk de kosten voor uw behandeling berekend. Een DBC mag maximaal 365 dagen geopend zijn. Wanneer uw DBC is afgesloten, gaat er een factuur naar uw zorgverzekeraar. Houdt er dus rekening voor dat u de factuur voor het bedrag dat u nog moet bijbetalen, pas aan het einde van uw behandeling ontvangt. Bij betaling van het eigen risico, geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC geopend is.

Duurt uw behandeling langer dan een jaar?

Duurt uw behandeling langer dan een jaar, dan is het NPI verplicht om de behandeling jaarlijks in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. Dat betekent dat u ieder jaar een rekening ontvangt voor het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico. De verzenddatum van deze jaarlijkse rekening is afgestemd op de datum van uw eerste contact met het NPI, waarbij zowel telefonisch als persoonlijk contact meetelt.

Vragen over kosten?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u andere vragen over de eerste- of tweedelijns GGZ, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (€ 0, 20 per gesprek). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Sitemap