Patiënten waarderen NPI met een 8!

Aan het eind van hun behandeling krijgen patiënten via de ROM de CQ-index toegestuurd waarin gevraagd wordt hoe ze verschillende aspecten van hun behandeling hebben ervaren. In 2016 hebben 186 patiënten de CQ-index ingevuld. Het overgrote deel van de patiënten is heel tevreden. De gemiddelde waardering is een 8,0. Daarmee zijn onze patiënten tevredener dan voorgaande jaren. Met name op het gebied van de informatievoorziening is er verbetering zichtbaar. De ervaren keuzemogelijkheid wordt daarentegen negatiever beoordeeld.

In bijgevoegde notitie worden de resultaten per zorgpad en per setting besproken en wordt een overzicht gegeven van de reacties op de open vraag de waardering toe te lichten.

Vanzelfsprekend zijn wij heel tevreden met deze uitkomst. Het biedt daarbij ook aanknopingspunten om de patiëntenvoorlichting de totstandkoming van de keuze voor een behandelvorm verder te verbeteren.