Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over een behandeling bij het NPI. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u ook telefonische contact opnemen met het NPI via 020 590 4700.


1. Met welke klachten kan ik bij het NPI terecht?

 U kunt bij het NPI terecht als u last heeft van een van de volgende problemen:

 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Angst- en stemmingsstoornissen die samenhangen met persoonlijkheidsproblemen
 • Aanhoudende angst- en stemmingsstoornissen ondanks eerdere behandeling(en).
 • Nare ervaringen uit het verleden waar u steeds last van blijft houden.


We helpen ook kinderen en jongeren:

 • (Voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen
 • Affectieve stoornissen
 • Stoornissen in relatie en communicatie
 • Identiteitsproblemen

U kunt deze vragen beantwoorden om er achter te komen of er sprake is van een persoonlijkheidsprobleem.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een behandeling?

Behandeling bij het NPI wordt aangeraden wanneer bepaalde persoonlijkheidstrekken uw functioneren belemmeren. Om tot een goede behandeling van uw klachten te komen, geven wij enkele overwegingen:

 • Aansluiten bij de beleving van de klachten. Voor een psychotherapeutische behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Mogelijk zal dat niet altijd lukken; het gaat om de intentie.
 • Doorzettingsvermogen en motivatie. Het is nodig te accepteren dat het een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden. En er is echte motivatie nodig om via het beter begrijpen van de klachten tot duurzame verandering te komen.
 • Samenwerking tussen patiënt en behandelaar. Een goede ‘match’ tussen patiënt en behandelaar is belangrijk. Het is belangrijk dat u zich bij de kennismaking met de behandelaar afvraagt of u bij deze behandelaar in behandeling wilt.
 • Wanneer problematisch gebruik van alchol, drugs of andere middelen bij u op de voorgrond staat, dient u voor deze klachten behandeld te worden, bijvoorbeeld bij Jellinek. Desgewenst kunt hiernaast bij ons een behandeling volgen voor uw persoonlijkheidsprobleem.


3. Welke behandelingen biedt het NPI?

Het NPI biedt verschillende behandelingen, zowel individueel als in groepsverband. Kijk op de pagina Behandelingen voor een compleet overzicht van onze behandelingen.

4. Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u aan te melden bij het NPI heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Vervolgens kunt u zich telefonisch aanmelden via 020 590 4700. Na aanmelding volgt een intakegesprek om na te gaan wat er aan de hand is. Het kan zijn dat we na een intakegesprek een indicatieonderzoek uitvoeren. Dat gebeurt als het intakegesprek niet voldoende informatie is om een advies te formuleren over een geschikt behandeltraject. Meer informatie over aanmelding, intake en het indicatieonderzoek.

5. Wat voor tests worden er afgenomen?

Om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van uw klachten, kan de behandelaar met u afspreken om een psychologisch onderzoek af te nemen. Meestal gaat het dan om intelligentieonderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt door een testassistent afgenomen. Lees verder voor meer informatie.

6. Wat zijn de wachttijden voor een behandeling?

 Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Het NPI probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Kijk op deze pagina voor de actuele wachttijden per afdeling.

7. Wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Voor mensen die in Nederland verzekerd zijn, wordt de behandeling bij het NPI vergoed via de Zorgverzekeringswet.
Het NPI is een specialistische GGZ-instelling. Dat wil zeggen dat de behandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering. Deze wordt door de verzekeraars geheel vergoed. Wij adviseren mensen die in behandeling willen om vooraf hun verzekeringsvoorwaarden na te gaan of bij hun verzekeraar te informeren of deze bepaalde voorwaarden stelt, zoals een toestemmingsverklaring of een machtiging. Lees meer over de kosten.

8. Wordt mijn naaste/familie ook bij mijn behandeling betrokken?

In bepaalde gevallen wordt de effectiviteit van de behandeling versterkt als naasten deelnemen aan een of meer onderdelen van de behandeling. Het NPI heeft diverse behandelingen waarin de naaste actief betrokken kan worden. Het gaat om Mentalization Based Treatment (MBT), het Deeltijd Programma en Systeemtherapie. Lees verder.

9. Wanneer is het telefonisch spreekuur?

Heeft u verdere vragen dan kunt u terecht bij ons wekelijkse cliëntenspreekuur, iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur via 020 590 4700.

Verwijzers kunnen de verwijzing van patiënten bespreken tijdens het spreekuur voor verwijzers, iedere werkdag tussen 13.00 en 14.00 uur via telefoonnummer 020 590 4700. 

 

 

 

Sitemap