NPI cursusaanbod

Basiscursus KPSP

Het NPI biedt een gespecialiseerde 3-daagse cursus KPSP voor professionals, gegeven door ervaren KPSP therapeuten. Leer de basis van KPSP therapie kennen zodat u deze kunt toepassen in de praktijk.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. De therapie is gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deel-theorieën:

   • drifttheorie
   • egopsychologie
   • objectrelatietheorie
   • zelfpsychologie
   • hechttheorie
   • primaire-liefdestheorie.

De focus van de behandeling is gericht op de affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de cliënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS).

Werkzame behandelmethode bij depressie
Het is aangetoond dat KPSP een werkzame behandelmethode is voor ambulante psychiatrische patiënten met een depressie. De werkzaamheid van KPSP is op andere gebieden nog niet empirisch onderzocht maar er is geen reden te denken dat zij onwerkzaam zou zijn in andere gevallen van aan chronische stress gerelateerde, psychische aandoeningen.

Doelstelling basiscursus KPSP
Wie de basiscursus heeft gevolgd kan KPSP onder supervisie toepassen. De cursist selecteert zelf in zijn eigen werkomgeving cliënten die hij geschikt acht voor KPSP. Supervisie (individueel of in groepsverband) over de lopende cursus kan in overleg met de docenten geregeld worden. De cursus verleent toegang tot het desgewenst volgen van de verdiepingscursus KPSP. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Duur
De duur van de training is 6 weken en omvat 3 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden.

Doelgroep Psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en (GZ-)psychologen, sociotherapeuten, SPV-ers, en vaktherapeuten werkzaam in de ggz. Toelatingseisen De cursus vereist basale kennis van de psychoanalytische theorieën en technieken, en een professionele steungevende attitude. Vorm van de cursus De basiscursus omvat drie bijeenkomsten. Elke bijeenkomst omvat drie onderwijsblokken van elk anderhalf uur. Het eerste blok van elke bijeenkomst betreft de theorie van KPSP. De laatste twee betreffen de praktijk. In de praktijkblokken ligt de nadruk op zelf oefenen, onder meer door casusbesprekingen besprekingen van video- en audiotapes, rollenspel. Trainers De training wordt gegeven door een van de volgende docenten:

 • Mevrouw drs. L.M. Dil, kinder- en jeugdpsychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Werkzaam bij het NPI te Amsterdam.
 • De heer dr. H.L. Van, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Werkzaam als als A opleider bij Arkin GGZ en als bestuurder bij het NPI te Amsterdam.

Accreditatie Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en FGzPt. Literatuur Handboek Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie, door F. de Jonghe et al, 2014. Amsterdam, Benecke. Deze ontvangt u bij aanvang van de cursus.

Datum U kunt zich opgeven voor de volgende cursusronde: 9 oktober 2019, 23 oktober 2019, 6 november 2019. Indien u bericht wilt ontvangen als er een nieuwe datum bekend is, kunt u dat laten weten via managementondersteuning@npsai.nl en zo op de hoogte blijven. Tijd Elke bijeenkomst duurt van 13.00-19.00 uur Locatie  Domselearstraat 128, Amsterdam

Kosten: Op te vragen bij de managementondersteuning: managementondersteuning@npsai.nl

Via managementondersteuning@npsai.nl Graag vermelding: naam, factuuradres, functie en bigregistratienummer indien aanwezig.

Sitemap