Expertise en consultatie

De expertise & consultatiegroep van het NPI kan worden benaderd voor scholings- en consultatievragen bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek. Het NPI is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en heeft expertise op het gebied van Mentalisation Based Treatment (MBT), Schema Focused Treatment (SFT), Psychodynamische therapieën (waaronder KPSP en TFP) en Affect Phobia (AFT). NPI maakt deel uit van Arkin.

Vanuit de Centrale Aanmelding van Arkin zijn er verschillende mogelijkheden:

Consultatie en collegiaal overleg

Je kunt iedere werkdag bij Centrale Aanmelding Arkin terecht voor collegiaal overleg. Arkin heeft hiervoor een team samengesteld van ervaren behandelaren gespecialiseerd in psychiatrie en/of verslaving. Zij beoordelen aanmeldingen inhoudelijk en bekijken binnen welk onderdeel van Arkin je patiënt het beste behandeld kan worden. Daarnaast denken ze met je mee over een eventuele verwijzing.

Psychiatrisch/medisch consult

Telefonisch consult
Wilt u als huisarts een van onze psychiaters telefonisch een vraag stellen, bijvoorbeeld over medicatie? Belt u dan naar de CAA, daar zijn psychiaters beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. Voor deze consultatie brengen wij geen kosten in rekening.

Teleconsult ggz via Zorgdomein
Huisartsen kunnen via Zorgdomein een zogenaamd digitaal ’teleconsult ggz’ aanvragen. Als huisarts stelt u op elk gewenst moment uw vraag via Zorgdomein en de specialisten van Arkin sturen binnen drie dagen een antwoord of advies over verwijzing, behandeling of medicatie retour via Zorgdomein. Dit kost de huisarts niets, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Eenmalig psychiatrisch consult
Met een psychiatrisch consult kunnen huisartsen bij het vermoeden op psychiatrische problematiek een oordeel krijgen van een psychiater. Uw patiënt krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een van onze psychiaters op een van de locaties van Arkin. Tijdens zo’n consult wordt de toestand van de patiënt beoordeeld, een psychiatrische diagnose gesteld en/of een behandeladvies gegeven.

De kosten voor een eenmalig psychiatrisch consult worden gefactureerd bij de huisarts. U krijgt hiervoor vergoeding van de zorgverzekeraar vanuit de POH-GGZ module Consultatie. De patiënt is hierbij niet zijn eigen risico kwijt.

Caseload-bespreking

Wij komen graag bij je langs voor een patiëntbespreking in de huisartsenpraktijk, waarbij meerdere patiënten besproken kunnen worden.

Contact

T 020 – 590 55 55 of 088 – 505 12 02
E arkincaa@ringamsterdam.nl (Zorgmail)
of aanmelden@arkin.nl (niet patiënt gerelateerde vragen)
>Ksyos & Vital Health: Arkin GGZ
Patiëntenoverleg ZorgDomein: Arkin – Centrale Aanmelding

Scholing, supervisie en teamtraining

Scholing kan in verschillende vormen worden geboden; denk aan workshops/trainingen of gehele cursussen die in teamverband gegeven kunnen worden.

Bij intervisie staat centraal wat de intervisievraag van het team is. Deze wordt interactief geïnventariseerd. Vervolgens wordt aan de hand van een duidelijke structuur het probleem geordend en besproken, met als doel het team handvatten te geven om weer verder te kunnen.

Teamtraining wordt op aanvraag en op maat geboden.

Contact

Linda Dil, psychiater-psychotherapeut
Bereikbaar via: 020-5904700.

Verwijzers kunnen ook contact opnemen tijden het telefonisch spreekuur voor verwijzers. Amsterdam: iedere werkdag van 13.00-14.00 uur via 020 590 4700.
Amersfoort: iedere werkdag van 08:30 tot 09:00 uur en 12:00 tot 12:30 uur via 033 800 7102.