Expertise en consultatie

De expertise & consultatiegroep van het NPI kan worden benaderd voor externe scholings- en consultatievragen bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek. Het NPI is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en heeft expertise op het gebied van Mentalisation Based Treatment (MBT), Schema Focused Treatment (SFT), Psychodynamische therapieën (waaronder KPSP en TFP) en Affect Phobia (AFT).

Scholing, supervisie en teamtraining

Scholing kan in verschillende vormen worden geboden; denk aan workshops/trainingen of gehele cursssen die in teamverband gegeven kunnen worden.

Bij intervisie staat centraal wat de intervisievraag van het team is. Deze wordt interactief geïnventariseerd. Vervolgens wordt aan de hand van een duidelijke structuur het probleem geordend en besproken, met als doel het team handvaten te geven om weer verder te kunnen.

Teamtraining wordt op aanvraag en op maat geboden.

Consultatie

Bij vastgelopen behandelingen kan een beroep gedaan worden op de expertise & consultatiegroep van het NPI. Er zijn mogelijkheden voor team- en clientconsultatie, gericht op het signaleren en verhelpen van de knelpunten of op het stellen van een behandelindicatie. De mogelijkheden van het inzetten van een (neven)behandeling bij het NPI kunnen daarbij onderzocht worden.

Kosten

Op aanvraag

Contact

Jasmijn de Vos, klinisch psycholoog
Mirjam Soons, psychiater
Beiden bereikbaar via 020-5904700.

Verwijzers kunnen ook contact opnemen tijden het telefonisch spreekuur voor verwijzers, iedere werkdag van 13.00-14.00 uur via 020 590 4700.

Sitemap