Casus zestienjarige adolescente met borderline, depressie en eetstoornis

Esther is een 16 jarige adolescente die zich aanmeldt vanwege extreme stemmingswisselingen en grote gevoeligheid voor prikkels. Emoties worden als heel heftig ervaren en zij kan deze nauwelijks onder controle houden. Soms lijdt dit tot woede uitbarstingen, soms tot een gevoel van verlamming. Patiënte is bekend met automutilatie in de zin van krassen en branden en dit lijkt een functie te hebben in het grip op haar gevoel krijgen. Patiënte heeft in het begin van de puberteitsjaren drugs gebruikt.

In het verleden kende patiënte een depressieve episode, nu gedeeltelijk in remissie en is zij langere tijd bekend met een eetstoornis waarbij verschillende eetstoornisvormen hebben gespeeld. Hiervoor is zij in behandeling geweest. In het gezin heeft patiënte haar emotionele spanningen en gedrag goed kunnen verbloemen, waardoor veel ongezien bleef. Ze is van de Havo naar het VMBO-T  gegaan en op dit moment vinden gesprekken plaats om te zien of zij op school kan blijven gezien de vele afwezigheid. In de emotionele binnenwereld is gevoel van afwijzing een belangrijke trigger, waar in een laag zelfbeeld en zelfwaardering mee speelt. In het gezin is veel spanning rondom de werkeloosheid van vader en de neiging tot betutteling van moeder.

Diagnose: borderline, met depressieve stoornis en eetstoornis
Diagnostisch gezien is er sprake van een Borderline persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose in combinatie met een depressieve stoornis en een eetstoornis NAO. De hulpvraag van patiënte is er op gericht om beter haar gevoelens te kunnen hanteren en een positiever zelfbeeld te krijgen. Zij wordt geïndiceerd voor de MBT-J (Mentalisation Based Treatment). Dit is een gecombineerde individuele- en groepstherapie waarbij ook de ouders actief betrokken worden, gericht op het verbeteren van het mentaliserend vermogen van patiënte en het systeem waar ze in zit.

Zorg voor jeugd en gezin
De MBT behandeling voor jongeren tussen de 15-18 jaar maakt sinds kort deel uit van de zorg voor jeugd en gezin van Arkin. Heeft u een vraag over de MBT behandeling, dan belt u met Centrale Aanmelding tel 020 590 5555. Verwijzen kan via Zorgdomein, per fax tel 020 590 5590 etc.