Wetenschappelijk onderzoek bij intake NPI

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar indicatiestelling en behandeluitkomsten binnen het NPI. Het NPI hoopt hiermee bij te dragen aan een verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van de intakeprocedure en indicatiestelling (toewijzing naar een behandelmodule) om zo tot een zo goed mogelijk behandeladvies te komen.

Onderzoek via vragenlijsten

Alle cliënten met een intake-afspraak bij het NPI, zullen schriftelijk benaderd worden met het verzoek om een aantal (persoonlijkheids)vragenlijsten in te vullen. Een voorbeeld van een vraag is:  ‘Als ik mij verveel breng ik graag wat leven in de brouwerij’. Ook bestaat de mogelijkheid dat je hiervoor telefonisch benaderd wordt. Deelname is vrijwillig en niet verplicht. Gegevens worden zorgvuldig behandeld en anoniem verwerkt. Heb je vragen over het onderzoek of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen via ons e-mailadres info@npsai.nl of telefonisch via 020 590 4700.