shape

Affect Fobie Therapie (AFT)

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als je verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT leer je afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen, zodat je vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij je passen.

Het programma heeft ook een intensieve variant die geschikt is voor cliënten die gedurende langere tijd zijn vastgelopen op meerdere terreinen van hun leven en die angst ervaren voor gevoelens en emoties.

Het AFT programma bestaat uit diverse therapieën, zoals groepspsychotherapie, sociotherapie, psychomotore therapie, systeemtherapie en eventueel farmaco-therapie.

Doel
Het doel van AFT is in eerste instantie om je bewuster te worden van hoe je zelf bent, in een relatie met een ander, dat je anders kan denken en voelen dan de ander en dat dit oké is. Vervolgens leer je gevoelens te beleven en te uiten in dagelijks leven.

Bij de intensieve AFT leer je je angsten, emoties, gevoelens en behoeftes te ervaren, te verwerken en te verdragen. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwe ervaringen op diverse levensgebieden, zoals het oppakken van werk of studie. Deze intensieve behandelvorm geeft cliënten de mogelijkheid om zich te hechten aan medegroepsleden en behandelaren waardoor een veilige setting ontstaat om te veranderen.

Duur, frequentie en vorm
De therapie bestaat uit 25 of 40 wekelijkse sessies. De behandeling duurt 6 tot 12 maanden. Er is ook AFT blended variant. Deze bestaat uit 40 sessies, waarvan de helft online sessies betreft. De online-sessies worden alternerend met de zogeheten face to face sessie aangeboden. Je hebt in deze variant 1 keer per 2 weken een individuele therapiesessie met jouw therapeut van 45 minuten

Intensief
Startfase: introductietraining van 8 sessies gedurende 2 maanden van 90 minuten. Deze fase kan maximaal 2 keer doorlopen worden.
Intensieve fase: module van 8 uur per week gedurende 9 maanden.
Nabehandeling: 1 x 2 weken 90 minuten, gedurende 6 maanden.

Blended
AFT is ook blended te volgen, waarbij face-to-face contact met online interventies gecombineerd worden. De behandeling bestaat hierbij uit 21 online sessies en 22 face-to-face sessies.

Werkwijze
In het begin van de behandeling formuleren we een focus die aansluit bij de bewuste beleving van je klachten en problemen. Dat kan bijvoorbeeld een steeds terugkerend conflict zijn in contact met anderen of dat je anderen moeilijk vertrouwt en het contact niet aangaat of dat je problemen bij verlies en rouwverwerking ervaart.

Wil je meer weten over AFT, bekijk dan onderstaande animatie.

Factsheets
AFT individuele therapie
AFT groep
AFT 1-daagse
Systeemtherapie

Bewezen effectief
Uit onderzoek blijkt dat AFT vooral goed helpt bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan. Het helpt hen om zichzelf beter te begrijpen en minder vermijdend te zijn. Dit komt aan bod in de volgende wetenschappelijke bronnen:

  • Svartberg M., Stiles T.C., Seltzer M.H. (2004) Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, May;161(5):810-7. Link naar het artikel.
  • Winston, A, Laikin M, Pollack J, Samstag L, McCullough L, Muran C. Short-Term Psychotherapy of Personality Disorders: 2 year follow-up. American Journal of Psychiatry, 1994, 151(2):190-194. Link naar het artikel.
  • Leigh Mc Cullough, Changing character Short Term Anxiety-Regulating Psychotherapy For Restructuring Defenses, Affects, And Attachment, 1997
  • Leigh McCullough e.a., Guilford Press, New York, 2003 . Treating affect phobia, a manual for short-term dynamic psychotherapy.
  • “Kort en goed genoeg” : Praktijkboek kortdurende groepstherapie,  Marja van Aken- van der Meer, Bohn Stafleu van Loghum, 2008.

Informatieve links

Meer informatie over Affect Fobie therapie is ook te vinden op de volgende websites:
http://www.affectphobiatherapy.com (Amerikaanse website)
www.psychotherapyresearch.org (The Society for Psychotherapy Research)