shape

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandacht. Het NPI werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

CQI en Zorgkaart Nederland

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst, de Consumer Quality index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. Indien nodig worden er aan de hand van de uitslagen verbeteracties gestart.

NPI scoorde in 2023 als gemiddeld cijfer een 8,1  op de CQi.

Op Zorgkaart Nederland kun je laten weten hoe je de behandeling bij het NPI hebt ervaren. Dit platform is onafhankelijk en je beoordeling is anoniem.

HKZ-keurmerk

Het NPI is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op www.hkz.nl.

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij worden ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.

Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van het NPI, onderdeel van Arkin, is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland. Je kunt het kwaliteitsstatuut van Arkin hier bekijken.

Veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van je kind bespreken wij dit met je en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan.

Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld. We melden, conform de wet- en regelgeving, (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Je kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hier downloaden.