Deel jouw ervaring

NPI ziet de mens achter de stoornis
TOPGGz hulp bij persoonlijkheidsstoornissen

Afspraak maken

Aanmelden

Bekijk de video’s met persoonlijke verhalen

Bekijk video'sNieuws coronavirus

Behandelaanbod

Het NPI biedt gespecialiseerde behandelingen in Amsterdam. Grofweg zijn er drie soorten behandelingen: individuele behandeling, groepsbehandeling en dagbehandeling. Ook is het mogelijk dat je aanvullend medicatie krijgt via een psychiater. Bij de intake wordt met jou bepaald wat het beste is en wordt een specifieke behandelmethode uitgekozen.

Behandelingen voor volwassenen

– Individuele psychotherapie
– Groepsgerichte psychotherapie
– Dagbehandeling
– Sociaal Psychiatrische Begeleiding
– Vaardigheidstrainingen

Behandelingen kinderen en jeugd (0-23 jaar)

– Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT Jeugd)
Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)
Transference Focused Psychotherapie (TFP)
Psychodynamische psychotherapie

Aanvullende behandelingen
Jongvolwassenengroep
Farmacotherapie
Systeemtherapie
Ouderbegeleiding

Duur

De duur van de behandelingen kan sterk variëren. Met name bij bepaalde specifieke symptomen als depressiviteit is dat meestal 16 of 25 sessies in een half jaar. Bij erg lang bestaande problemen of als eerdere kortere behandelingen te weinig succes hebben gehad, is vaak meer tijd nodig. Bij intake wordt hiervan een eerste inschatting gemaakt. Wanneer een behandeling succes gaat hebben, is echter vaak lastig precies te voorspellen. Behalve de behandelaanpak kunnen er immers allerlei andere factoren in je leven spelen die daarop van invloed zijn. Daarom is het soms nodig de duur of de methode tijdens de behandeling aan te passen.

Hoe intensief?

Ook de intensiteit van de behandeling kan wisselen. Gewoonlijk is – zeker in de eerste periode – 1 keer per week nodig. Later kan dat meer gaan wisselen. Als ambulante behandeling niet genoeg is, of als eerder gebleken is dat het niet succesvol bij je was, kunnen we dagbehandeling aanbieden.

Groepsbehandelingen

Wij bieden veel groepsbehandelingen aan. Soms start je daarmee, maar het kan ook later worden besloten dat een benadering in een groep het beste is. Er zijn twee grote voordelen aan een groep. Ten eerste ontmoet je andere cliënten die vergelijkbare problemen hebben. Dat geeft erkenning en steun. Ten tweede geeft het de mogelijkheid ervaring op te doen in een andere wijze van zien of van reageren en daarnaast geeft het je gelegenheid iets te oefenen. Voor veel mensen is het bespreken van problemen in een groep lastig en zijn ze daarom aarzelend. Vandaar dat we een eventuele groepsbehandeling altijd met je voorbereiden in individuele gesprekken, voordat je een beslissing hoeft te nemen.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze behandelingen wordt met een cliëntvolgsysteem geborgd en volgens HKZ-normen bewaakt. Ben je niet op zoek naar meer informatie over onze behandelingen maar wil je je direct aanmelden? Dan vind je hier meer informatie.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 NPI - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin