shape

Behandelaanbod

We bieden een behandelaanbod voor volwassenen en jeugd. Dit bieden we ook deels online en Engelstalig aan.

Behandelaanbod volwassenen

Afhankelijk van je behoefte aan zorg kom je na de intake in één van de zeven zorgpaden van het NPI. Binnen de zorgpaden heb je de volgende behandelmethodes:


Behandelaanbod jeugd

Het NPI biedt jongeren die vastlopen door beginnende persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende emotionele of gedragsproblemen de best mogelijke gespecialiseerde psychotherapie. Het gaat vooral om jeugdigen bij wie eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gehad. NPI Jeugd richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 16 tot en met 23 jaar. Het NPI biedt de volgende behandelingen:


Behandelaanbod online

NPI online biedt een mogelijkheid om vanuit je eigen omgeving schematherapie te volgen. Hiermee kun je therapie volgen in een omgeving die voor jou prettig en comfortabel is. Daarnaast bespaar je reistijd. NPI online geeft schematherapie in het Nederlands of in het Engels, individueel of in de kortdurende groep. Lees verder over ons online aanbod.


Behandelaanbod Engelstalig

Voor niet Nederlands sprekende cliënten biedt het NPI een beperkt Engelstalig aanbod. De behandeling heeft meer focus en een minder brede opzet dan voor Nederlandstaligen. Op deze manier kunnen onze behandelaren, die Engels niet als moedertaal hebben, onze cliënten zo efficiënt mogelijk helpen.

Het behandelaanbod voor niet Nederlandstalige mensen met persoonlijkheidsproblematiek is in Nederland erg beperkt. Het NPI probeert op deze manier een bijdrage te leveren, naast andere Amsterdamse zorgaanbieders. We doen op deze manier ons best jou zo goed mogelijk te helpen.

Bekijk hier de factsheet voor meer informatie.


Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

 • Samenwerking met de behandelaar
  Een goede werkrelatie met je behandelaar is de basis van alle gesprekken bij het NPI. Dat betekent dat je vertrouwen hebt in je behandelaar en het gevoel hebt dat je met hem of haar samen aan je problemen kunt werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar juist voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak al zo veel tegenslagen in relaties en samenwerking met anderen hebben ervaren, is dat vaak niet het geval. Wij zullen je daarom ook geregeld vragen hoe je de gesprekken ervaart en je helpen gelijk iets te bespreken als je in de samenwerking met je therapeut iets dwars zit.
 • Doorzettingsvermogen en motivatie
  Het is nodig te accepteren dat het soms een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden, zeker als de problemen al lang bestaan of erg hardnekkig zijn. Zowel de behandelaren als je zelf hebben daarbij doorzettingsvermogen nodig om goed te begrijpen waar je klachten vandaan komen en om tot een duurzame verandering te komen.
 • Nadenken over het waarom van je klachten
  Voor een behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Het beste resultaat ontstaat als je meer inzicht krijgt in waar de klachten vandaan komen. Je behandelaar zal je daarbij uiteraard helpen, maar het is belangrijk dat je jezelf ook gemotiveerd voelt om hiermee aan de slag te gaan.
 • Aanwezigheid
  Soms is er niet genoeg ruimte om te investeren in de emotionele zoektocht en veranderingen die psychotherapie met zich meebrengt. Het kan dan bijvoorbeeld moeilijk zijn afspraken na te komen, wat de kans op een succesvolle behandeling vermindert. Soms lukt het na bespreking van dit probleem om de behandeling weer goed te vervolgen. Maar soms is het beter, na goed onderling overleg, om de behandeling te stoppen en op een later moment weer op te pakken.

Episodisch behandelen

Een persoonlijkheidsstoornis kan goed behandelend worden, maar niet per se gedurende één intensief traject. Behandelingen worden steeds vaker ingericht als episodische behandelingen. Dit houdt in dat er afgebakende periodes van zorg zijn gericht op specifieke doelen. Afgewisseld met periodes waarin geen of veel minder zorg wordt aangeboden. Dit behandelprincipe sluit beter aan bij de kwetsbaarheid van mensen met een persoonlijkheidsstoornis, zelfs na een geslaagde behandeling.

Soms is er niet genoeg ruimte om te investeren in de emotionele zoektocht en veranderingen die psychotherapie met zich meebrengt. Het kan dan bijvoorbeeld moeilijk zijn afspraken na te komen, wat de kans op een succesvolle behandeling vermindert. Soms lukt het na bespreking van dit probleem om de behandeling weer goed te vervolgen. Maar af en toe is het beter, na goed onderling overleg, de behandeling te stoppen en op een later moment weer op te pakken.

Tijdens de behandeling is het opbouwen van vertrouwen in de omgeving essentieel. Zo breng je de dingen die je leert al tijdens de behandeling in praktijk om de draad daarna zelf weer op te pakken met steun van naasten.

Bij stress kunnen oude patronen terugkomen. Bijvoorbeeld wanneer een partner wegvalt of wanneer zich andere moeilijke omstandigheden voordoen. Dit betekent niet dat je terug bent bij af, maar dat nauwgezet gekeken moet worden welke zorg op dat moment het beste bij jou past. Met de nodige steun uit de omgeving of via enkele boostersessies is herstel vaak mogelijk.