shape

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is ontworpen voor de behandeling van cliënten die het moeilijk vinden om te gaan met intieme relaties of onveilige situaties. Zij reageren met woedebuien, controleverlies, middelengebruik, zelfbeschadiging en dergelijke. Ze kunnen het vermogen verliezen om zich beweegredenen te kunnen voorstellen achter gedragingen en uitingen van anderen en zichzelf. Dit gebeurt onder stress en in relaties met anderen. Het kan leiden tot agressie, paniek, dissociatie, middelenmisbruik, zelfbeschadiging en suïcidaliteit, wat weer een hoge lijdensdruk geeft voor betrokkene en omgeving. Het NPI biedt verschillende vormen van Mentaliseren Bevorderende Therapie. Oplopend in de mate van intensiviteit zijn dit: MBT Ambulant en MBT Intensief.

Doel
Het doel van MBT is dat je ontdekt hoe je over jezelf en anderen denkt, wat je daarbij voelt en hoe dat je reacties op anderen bepaalt. Daarbij natuurlijk ook vermindering van zelfdestructief gedrag, verbeteren van sociaal functioneren en de afhankelijkheid van opnamen verminderen. Dit wordt aangevuld met je eigen behandeldoelen.

Duur, frequentie en vorm
MBT Ambulant
De therapie bestaat uit 1,5 uur per week groepspsychotherapie en 45 minuten individuele therapie, zo nodig met een medicatiecontact. De intensieve fase van de behandeling (groepstherapie en individuele therapie) duurt maximaal 12 maanden. Daarna is er een herstelfase die op maat wordt ingericht.
MBT Intensief
De therapie bestaat uit 2 x per week 1,5 uur groepspsychotherapie, 45 minuten individuele therapie, eens per twee weken structurerende begeleidingsgesprekken zo nodig met een medicatiecontact. Tevens is er de mogelijkheid tot het volgen van modules. De intensieve fase van de behandeling (groepstherapie en individuele therapie) duurt maximaal 12 maanden. Daarna is er een herstelfase die op maat wordt ingericht.

Werkwijze
In alle therapieonderdelen wordt vanuit het mentaliserende model gewerkt. Het vermogen om te mentaliseren kan op latere leeftijd onder de juiste therapeutische omstandigheden nog wel in belangrijke mate ontwikkeld worden, waardoor eerder genoemde symptomen en gedragingen sterk zullen afnemen.

Om de mentaliserende vermogens te bevorderen richten behandelaren zich vanuit een niet-wetende en gelijkwaardige houding met name op wat er in het hier en nu tussen cliënt en hulpverlener afspeelt, waarbij er in de therapeutische relatie gewerkt wordt.

Lees het verhaal van Sylvia

“Ik werd een paar weken geleden wakker en dacht voor het eerst sinds jaren: ‘Silvia, je mag vandaag zelf beslissingen nemen en je eigen keuzes maken.’

Sinds die ochtend word ik in ieder geval niet meer depressief wakker.”

Naar ervaringsverhaal

Factsheets
MBT Ambulant
MBT Ambulant Intensief
MBT Ambulant Amersfoort

Bewezen effectief
De effectiviteit van MBT is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken: