shape

Over het NPI

Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Persoonlijkheidsproblemen ontstaan niet van de ene op andere dag. Het gaat vaak om een patroon dat al jaren bestaat over hoe iemand zich in relaties voelt, hoe iemand denkt en doet, voelt over zichzelf en hoe iemand omgaat met stress of tegenslag.

In onze behandelingen ligt veel nadruk op de achtergrond van de klachten en problemen die iemand ervaart. Hierdoor kunnen nieuwe manieren gevonden worden om ermee om te gaan.

Het is ons vak om de behandelingen in samenspraak met de cliënt en verwijzer steeds verder te verbeteren. We meten de resultaten en tevredenheid van cliënten en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Het NPI leidt psychiaters en psychologen op. Behandelaren van andere instellingen kunnen het NPI om advies vragen over een eigen cliënt met een persoonlijkheidsprobleem. Het NPI is onderdeel van Arkin.

Voor wie?

Bij het NPI kun je in behandeling komen als je problemen ervaart die samenhangen met de wijze waarop je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Je hebt last van aanhoudende gevoelens van onvrede over jezelf, je ervaart telkens dezelfde problemen in relaties met anderen of het lukt je slecht opleidingen af te maken of werk vast te houden. Vaak uit zich doordat je last hebt van klachten als depressie, angst, of opspelende traumatische herinneringen. Deze klachten blijven terugkomen ondanks eerdere vormen van behandeling en/of gebruik van medicatie.

Wij hebben tevens een relatief kleine gespecialiseerde afdeling voor jongeren tot 23 jaar. Deze richt zich vooral op de problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Ouders zijn altijd bij deze behandelingen betrokken.

Doel van de behandeling

Met de behandelingen bij het NPI beogen we een blijvende verbeteringen te bereiken. Bijvoorbeeld in de wijze waarop je jezelf ziet en waardeert of in de manier waarop je met anderen omgaat. Deze verbetering wordt bereikt door psychotherapie, soms in combinatie met medicatie. De psychotherapie vindt plaats in een groep tenzij anders wordt afgesproken. Bij ernstige problematiek is een mogelijkheid van dagbehandeling (1 dag/week). De meeste behandelingen duren tussen 6 maanden en 2 jaar.

In de gesprekken gaat de therapeut met je op zoek naar bewuste en meer onbewuste achtergronden van problemen. Ook kunnen suggesties gegeven worden hoe je op beter met symptomen en klachten om kan gaan en worden soms situaties geoefend. Zo helpen wij je om de regie over je eigen leven terug te krijgen, stilstand op te heffen en de persoonlijke groei te bevorderen.

Geschiedenis

Het NPI is opgericht in 1946. De behandelingen waren oorspronkelijk alleen gebaseerd op de ideeën van Sigmund Freud, de grondlegger van de psychotherapie en psychoanalyse. Hij was één van de eersten die er van uit ging dat problemen begrepen en verholpen kunnen worden door te spreken over de ontwikkelgeschiedenis van iemands persoonlijkheid.

Driekwart eeuw later is het aantal specialistische en hoog specialistische behandelingen bij het NPI enorm uitgebreid. Daardoor kunnen we veel beter bepalen welke benadering voor wie het meest geschikt is. Door wetenschappelijk onderzoek is veel meer bekend over de effectiviteit van behandelingen. Het NPI biedt alleen behandelingen waarvan het effect wetenschappelijk bewezen is. Dat kan ook een relatief korte behandeling zijn. Bij het NPI geldt ‘kort als het kan, lang als het moet’.

Meer over NPI