shape

Indicaties

Hieronder een overzicht van problematiek die zou kunnen leiden tot een verwijsindicatie of een contra-indicatie.

Indicatie volwassenen

Verwijs indicaties NPI
Het NPI heeft een behandelaanbod voor:

 • Hoofddiagnose persoonlijkheidsproblematiek in het B, C cluster of anders gespecificeerd of:
 • Co-morbide persoonlijkheidsproblematiek bij eerder behandelde andere psychische aandoeningen als depressie, angst, dwang, eet stoornis, verslaving
 • Verder geldt:
 • Leeftijd 12-67 jaar
 • Taal: Toereikende beheersing Nederlands of Engels voor gesprekstherapie
 • IQ > 80
 • Beschikbaar en gemotiveerd voor op verandering gerichte behandeling

Contra-indicaties/exclusie criteria
Het NPI heeft geen geschikt behandelaanbod bij:

 • Acute ernstige crisissituatie of psychosociale ontregeling die (eerst) andere behandeling of aanpak behoeft
 • Manifeste psychose
 • Op de voorgrond staande andere hoofddiagnose die (eerst) behandeling behoeft zoals eetstoornis (BMI <17), autisme, dissociatieve stoornis, PTSS, middelenmisbruik
 • Geheel ontbreken dagstructuur
 • Reeds meer dan twee intensieve en op curatie gerichte behandelingen gehad voor persoonlijkheidsproblematiek in de afgelopen 5 jaar

Indicatie kind en jeugd

Verwijs indicaties NPI

 • Eerdere behandelingen voor problematiek zoals depressie, angst, emotieregulatieproblemen, problemen in relatie en communicatie, school/werkproblemen, hebben onvoldoende resultaat gegeven
 • Gemotiveerd om de achtergrond van klachten te begrijpen
 • Vermoeden van identiteitsproblemen en (voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen.

Indicatie zwangeren

 • Eerdere behandelingen voor problematiek zoals depressie, angst, emotieregulatieproblemen, problemen in relatie en communicatie, school/werkproblemen, hebben onvoldoende resultaat gegeven
 • Gemotiveerd om de achtergrond van klachten te begrijpen
 • Vermoeden van identiteitsproblemen en (voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen.