shape

Voor familie en naasten

Mijn naaste is in behandeling

Je partner, familie of vriend komt in behandeling – hoe werkt dat?

De ziekte van een naaste kan een enorme invloed hebben op je leven. Het NPI helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. Familie, vrienden en andere naasten zijn immers blijvend, de hulpverlening is vaak tijdelijk. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Betrokkenheid bij behandeling


Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie en vrienden daarbij een rol krijgen. Dat ervaren wij in de praktijk en het blijkt ook uit onderzoek. Samenwerking tussen de cliënt, mensen uit diens omgeving en de hulpverleners, vinden wij dan ook van groot belang.

Dit noemen wij triadisch werken. Zo kunnen naasten informatie geven over het ziekteverloop en over de effecten van een behandeling.

Wanneer we de familie of vrienden van de cliënt goed betrekken bij de behandeling, vergemakkelijkt dat meestal de terugkeer van mensen in hun eigen omgeving en is er minder kans op een terugval.

Steun tijdens de behandeling

Wij realiseren ons dat het ingrijpend kan zijn als een dierbare bij ons in behandeling is. Daarom wil het NPI de gevoelens van overbelasting, rouw en depressiviteit bij familie en vrienden helpen verminderen. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, ze kunnen zich hierdoor ook beter inzetten voor hun zieke familielid of vriend.

Naastenconsulent

Al onze teams en behandelaren kunnen gebruik maken van een Naastenconsulent. Deze legt mede namens het team of behandelaar contact met naasten en familie en ondersteunt de samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en naasten.

Lees hieronder op welke manieren wij steun en betrokkenheid kunnen bieden aan naasten: 

Advies en informatie via Arkin

Bij de afdeling Preventie van Arkin kunnen naasten terecht voor cursussen, advies en ondersteuning.

Meer Arkin Preventie

Leestips en handige websites

Hier kun je informatie vinden over waar je als naaste voor jezelf ondersteuning kunt vinden.

Naar leestips

Digitaal platform voor naasten

Het platform voor GGZnaasten helpt jou met het vinden van informatie en ondersteuning. Ook kun je hier lezen hoe andere Amsterdammers omgaan met een naaste die psychische of psychiatrische problemen heeft, of je eigen verhaal delen.

Naar voorGGZnaasten

Geestelijk verzorger

Hoe houd je het vol als naaste van iemand met een psychiatrisch of verslavingsprobleem? Hoe ziet jouw toekomst eruit nu je partner of familielid ziek is? Met dit soort vragen kun je terecht bij onze geestelijk verzorgers.

Open informatiefolder

Arkin Rustpunt

De website van Arkin Rustpunt is bedoeld als een troost, een steuntje in de rug, een klein rustpunt.

Naar Arkin Rustpunt

Ondersteuning van de familievertrouwenspersoon

Heb je vragen over de behandeling van je partner, kind, vriend of familielid? De familievertrouwens­persoon (fvp) helpt.

Meer informatie

Naastenraad

De Naastenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naasten van cliënten die in behandeling zijn bij Arkin.

Naastenraad Arkin