shape

Consultatie, expertise en second opinion

De expertise & consultatiegroep van het NPI kan worden benaderd voor scholings- en consultatievragen en second opinion bij (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek.

Het NPI maakt deel uit van Arkin en is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Het heeft expertise op het gebied van:

Vanuit de Centrale Aanmelding van Arkin (CAA) zijn er verschillende mogelijkheden:

Consultatie en collegiaal overleg

Je kunt iedere werkdag bij de CAA terecht voor collegiaal overleg. Je kunt bellen met 020-590 5555. Arkin heeft hiervoor een team samengesteld van ervaren behandelaren gespecialiseerd in psychiatrie en/of verslaving. Zij beoordelen aanmeldingen inhoudelijk en bekijken binnen welk onderdeel van Arkin je patiënt het beste behandeld kan worden. Daarnaast denken ze met je mee over een eventuele verwijzing.

Psychiatrisch/medisch consult

Telefonisch consult

Wil je als huisarts één van onze psychiaters van de CAA telefonisch een vraag stellen, bijvoorbeeld over medicatie? Bel dan naar de CAA op 020-590 5555. Daar zijn psychiaters beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen. Voor deze consultatie brengen wij geen kosten in rekening.

Teleconsult ggz via Zorgdomein

Huisartsen kunnen via Zorgdomein een zogenaamd digitaal ’teleconsult ggz’ aanvragen. Als huisarts stel je op elk gewenst moment je vraag via Zorgdomein en de specialisten van Arkin sturen binnen drie dagen een antwoord of advies over verwijzing, behandeling of medicatie retour via Zorgdomein. Dit kost de huisarts niets, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Caseload-bespreking

Wij komen graag bij je langs voor een patiëntbespreking in de huisartsenpraktijk, waarbij meerdere patiënten besproken kunnen worden.

Contact

T 020 – 590 55 55 of 088 – 505 12 02
arkincaa@ringamsterdam.nl (Zorgmail) of aanmelden@arkin.nl (niet patiënt gerelateerde vragen)
Ksyos & Vital Health: Arkin GGZ
Patiëntenoverleg ZorgDomein: Arkin – Centrale Aanmelding

Vanuit het NPI zijn er verschillende mogelijkheden:

Eenmalig psychiatrisch consult NPI

Voor een psychiatrisch consult kunnen huisartsen en GGZ-professionals bij het vermoeden op psychiatrische problematiek een oordeel krijgen van een psychiater. Jouw patiënt krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een van onze psychiaters op een van de locaties van Arkin. Tijdens zo’n consult wordt de toestand van de patiënt beoordeeld, een psychiatrische diagnose gesteld en/of een behandeladvies gegeven.

Second opinion NPI

Met een second opinion raadpleeg je een andere specialist wanneer je twijfels hebt over een eerder gestelde diagnose of geïndiceerde behandeling op het gebied van (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek. Een second opinion kan aangevraagd worden door een huisarts, GGZ-professional of patiënt zelf.

Voor een second opinion is een verwijzing van de huisarts of GGZ-behandelaar nodig. Je krijgt hiervoor vergoeding van de zorgverzekeraar vanuit de POH-GGZ module Consultatie. De patiënt is hierbij niet zijn eigen risico kwijt.

Contact

Teun van Overveld, Klinisch Psycholoog- Psychotherapeut. Bereikbaar via: teun.van.overveld@npsai.nl.